Aktuality

Dobšiná má vraj o 541 obyvateľov viac

 

Pred časom sme vám priniesli presné údaje z pohľadu Štatistického úradu SR, ktorý po sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2011 zverejnil na svojom portáli informácie týkajúce sa aj mesta Dobšiná. Všetky údaje sme zozbierali a zverejnili v prehľadnej forme. Mnohých ako aj nás ale upútal údaj, kde bolo jasne vyznačené, že mesto Dobšiná má podľa úradu 5 702 trvalo obývajúcich obyvateľov. V snahe zodpovedať túto a aj iné s tým súvisiace otázky sme sa obrátili na Mestský úrad, kde sme podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám požadovali nasledovné informácie.

 

„Žiadame Mestský úrad Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, o vyjadrenie, prípadne zaslanie kompletnej dokumentácie k predmetnej veci: Podľa informácií Štatistického úradu SR má mesto Dobšiná 5702 trvalo obývajúcich obyvateľov. No podľa oficiálnych údajov ich má Dobšiná okolo 5200 (žiadame aj o presne evidované číslo). Otázky smerujú k tomu, že je tu evidentný rozdiel 500 obyvateľov. 1. Čím a kým je tento rozdiel medzi oficiálnymi a štatistickými údajmi spôsobený? 2. Ako mesto zamedzuje nelegálnemu prisťahovalectvu? 3. Aké prostriedky mesto používa v uplatňovaní  práv voči nelegálnym prisťahovalcom? 4. Čo mesto radí obyvateľom, ktorí na nelegálne prisťahovalectvo prídu? 5. Môže obyvateľ svojvoľne (aj ak je majiteľom) zasiahnuť a vypratať priestor? O poskytnutie informácií žiadame vedúcich odborov pri MsÚ , konkrétne MVDr. Teréziu Balážikovú, vedúcu odboru vnútra, prípadne príslušných vedúcich súvisiacich odborov. Informácie žiadame poslať formou e-mailu s prílohou.“

 

Po ôsmich dňoch nám prišla nasledovná odpoveď: Ilegálne prisťahovalectvo možno charakterizovať ako nepovolený pobyt osoby na území štátu iného, než je vlastná krajina pôvodu (v rámci krajín Európskej únie je povolený slobodný pohyb občanov členských štátov). Mestský úrad v Dobšinej nemá vedomosti o prítomnosti takýchto osôb v našom meste. V prípade, že občania majú vedomosti o dlhodobej prítomnosti osôb iných štátov (mimo členských krajín Európskej únie) v meste, môžu túto skutočnosť oznámiť na najbližšom obvodnom oddelení PZ alebo na oddelení cudzineckej polície. Ústava SR zaručuje občanom nášho štátu, občanom členských štátov EÚ, ako aj iným oprávneným osobám slobodu pohybu a pobytu.“ My sme sa ale nepýtali na ilegálne prisťahovalcovo a už vôbec nie z pohľadu štátu, ale na dlhodobo zdržiavanie sa osôb v meste Dobšiná bez oficiálneho nahlásenia trvalého či prechodného pobytu. Teda z pohľadu mesta, keďže sme otázky adresovali vedeniu Dobšinej. No aj to je forma odpovede a ako sa jej vyhnúť…

 

Na odchylku v oficiálnych a štatistických údajoch nám Mestský úrad odpovedal takto: „Vami uvedené údaje o počte 5702 trvale bývajúcich obyvateľov, ktoré sú zverejnené na webstránke Štatistického úradu SR sú údaje zistené v rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.  Tento údaj nezodpovedá  a ani nemôže zodpovedať údaju o počte osôb prihlásených k trvalému pobytu v meste Dobšiná, ktorý je vedený na základe oficiálnych evidencií.  Sčítanie prebehlo formou samosčítania, kedy respondenti vyplňovali údaje do sčítacích hárkov sami. Sčítací komisári za obsah a pravdivosť údajov nezodpovedali.“ Nastáva tu ale otázka. Uviedlo iba tak bezdôvodne viac ako 500 respondentov chybný údaj ak tlačivo, v ktorom sa údaje vypĺňali v danej kolonke sa pýtalo zreteľne „miesto obvyklého bydliska“?

 

Záverom nám Mestský úrad v Dobšinej poskytol aj ich presné údaje o počte obyvateľov, ktoré mesto Dobšiná vedie v evidencií. „Príslušné ohlasovne pobytu na obecných a mestských úradoch vedú evidenciu pobytu občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v meste, či obci prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt. V meste Dobšiná bolo k 31. 12. 2011 evidovaných 5 161 občanov SR prihlásených k trvalému pobytu. Evidenciu pobytu cudzincov vedie príslušné oddelenie cudzineckej polície, údaje o počte cudzincov s povolením na trvalý pobyt v našom meste nám nie sú k dispozícii. „ Je veľmi málo pravdepodobné, že takúto enormnú odchylku, presne 541 spôsobili cudzinci, alebo ľudia, ktorí si bezdôvodne v sčítacích formulároch uviedli ako miesto obvyklého bydliska Dobšinú. Čím a kým je táto odchylka spôsobená teda môžeme naďalej iba polemizovať, no každý si dokáže vyvodiť svoje vlastné závery. Prinášame vám aj plný videopostup ako si žiadať požadované informácie od samosprávy. 

 {youtube} phspVlTyuGA {/youtube}

 

Ilustračné foto: Mgr. Rudolf Pellionis 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »