Aktuality

Dobšiná sa uchádza o dotácie na projekty

 

Mesto Dobšiná, ako žiadateľ, sa v tomto ruku uchádza o financie prostredníctvom viacerých projektov. Projekty sú orientované do viacerých verejných oblastí a ich cieľom je napomôcť kvalite života, bezpečnosti, ale aj propagácií kultúry v našom meste. Ako sme mali možnosť zistiť, momentálne sa mesto uchádza o financie z piatich projektov. Všetky sú v štádiu hodnotenia a jedná sa o hodnotné žiadosti o nenávratný finančný príspevok, granty a dotácie.

 

V prvom projekte, ktorý je najnákladnejší, sa Dobšiná uchádza o dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR, programu Obnovme si svoj dom. Žiadosť je podaná na Dom histórie mesta Dobšiná a ako sme vás informovali, ten by mal pravdepodobne sídliť v budove známej ako „azylák“. Táto budova na Zimnej ulici číslo 118 patrí medzi chránené pamiatky a preto je vraj veľmi vhodná na realizáciu Domu histórie. Dobšiná žiada dotačne 21 840 eur a a celkové výdavky projektu, by činili 22 998 eur.

 

Druhý projekt je zameraný na ľudovú kultúru. V ňom mesto žiada dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR, programu Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť, na Prehliadku ľudových remesiel Horného Gemera. Cieľom je podpora uchovávania, rozvíjania, prezentácie, propagácie a šírenia tradičnej ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti  a miestnej a regionálnej kultúry, ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Dovedna sa žiada dotačne 3 537 eur a celkové náklady predstavujú 3 724 eur.

 

V treťom projekte ide o podporu rozvoja knižníc. Dobšiná žiada dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR, programu: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. Jedná sa o projekt Povedz mi čo čítaš a ja ti poviem kto si a jeho cieľom je podpora aktivít v knižničnej oblasti, skvalitnenie služieb doplnením knižného fondu.  Tu mesto žiada 2 400 eur a celkové náklady projektu sú 3 200 eur.

 

Pre zhoršený stav situácie, nárast asociálnych skupín a zvýšený nárast kriminality, chce Dobšiná zrealizovať aj projekt s názvom Bezpečné mesto Dobšiná. Ide o výzvu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.  Cieľom projektu by bolo zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta Dobšiná, ochrana verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov. Požadovaná výška dotácie je až 9 560 eur a celkové náklady na projekt by predstavovali 11 952 eur.

 

V poslednom projekte chce vedenie mesta Dobšiná obnoviť a skvalitniť prírodné vyžitie v okolí mesta. Jedná sa o program Nadácia Ekopolis – Zelené oázy 2013 a cieľom projektu Spoznaj svoje okolie – Obnova náučného chodníka  a lesoparku v Dobšinej,  je obnovenie príslušenstva náučného chodníka, za účelom zabezpečenia príjemného posedenia a relaxu občanov mesta v prírode. Mesto požaduje príspevok 3 400 eur a dovedna náklady činia 4 260 eur. Vedenie mesta Dobšiná tak vo všetkých zmienených projektoch v prípade úspešnosti dovedna žiada 40 737 eur s doplatkom samosprávy 5 397 eur, čím celkové náklady projektov predstavujú 46 134 eur.

 

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »