Aktuality

Dni mesta Dobšiná 2023: Boli ocenené kolektívy, aj jednotlivci

 

V poradí 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dobšinej, ktoré sa konalo dňa 24.05.2023 sa nieslo v slávnostnom duchu. Z rúk primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka si prebrali najvyššie mestské ocenenia kolektívy a jednotlivci. Za kolektívy si prevzali Cenu mesta: Poľovnícke združene Dobšiná pri príležitosti 100. výročia jeho založenia a Banícke združenie Bruderschaft pri príležitosti 340. výročia jeho založenia. Ako jednotlivci boli Cenou mesta ocenení: Ing. Michal Neubauer a Ing. Vlastimil Majerčák.

Verejné uznanie bolo udelené: MUDr. Darine Kneslovej, Ladislavovi Dudrovi, Jánovi Ďuránovi, Milanovi Horváthovi,  Milanovi Demkovi, Ľudovítovi Sklenárovi, Milanovi Valentkovi, Ladislavovi Jendrálovi a verejné uznanie v oblasti športu Ing. Jakubovi Slovákovi a Ing. Vlastimilovi Majerčákovi, ml. Titul Čestný občan mesta Dobšiná získal, Ing. Erich Veselényi. V závere podujatia sa uviedla do života nová knižná publikácia s názvom Bruderschaft – Bratstvo, ktorej autorom je Ing. Michal Neubauer. Po oceňovaní osobností a kolektívov nasledovala slávnostná recepcia a o 19:00 hod. pokračoval pestrý program v podaní koncertu kapely Jána Budiho a ľudového súboru ZUŠ Dobšiná.

Foto: P. Burdiga

Translate »