Kultúra

Detský karneval CVČ v Dobšinej

 

Každoročne, v čase fašiangov, organizuje Centrum voľného času v Dobšinej „Detský karneval“.  Je to náš, už druhý, tohtoročný ples pre deti. Karneval sa konal v priestoroch kultúrneho domu 17. februára 2023, na ktorý boli pozvané nielen deti z našich záujmových útvarov, ale aj z nášho mesta, či blízkeho okolia. Veľmi nás potešila vysoká účasť masiek ako aj rodičov či iných príbuzných, ktorí svoje ratolesti sprevádzali. Celkovo sa karnevalu zúčastnilo 183 detí aj dospelých.

V úvode podujatia sa deti postupne predviedli vo svojich maskách v jednotlivých hudobných kolách. Po prezentácii dostalo každé dieťa malé občerstvenie v podobe chutného muffinu a pitia. Súčasťou karnevalu bola aj „Súťaž o najkrajšiu masku“, ktorú hodnotila porota v zložení Mgr. Eva Mihoková – podpredseda rady školy CVČ, p. Stanislav Grančák – predseda kultúrnej komisie mesta a Mgr. Lucia Horváthová – pedagogický pracovník CVČ. Masky boli veľmi krásne, porota preto nemala ľahkú úlohu pri ich hodnotení. Nakoniec boli ocenené tieto masky, ktorým srdečne blahoželáme:

1. miesto – Karolína Máliková – oblak, 2. miesto – Šimon Nohavička – ježko a Karolína Nohavičková – muchotrávka, 3. miesto – Dávid Vikartovský – xylofón, 4. miesto – Klaudia Gvizdová – Pippi Dlhá Pančucha

Po vyhodnotení súťaže nasledovala očakávaná tombola a diskotéka. Veríme, že sa naše podujatie všetkým páčilo a odchádzali domov s peknými zážitkami. Naše poďakovanie patrí rodičom, ktorí pre svoje deti zhotovili prekrásne masky, nášmu DJ J. Korintušovi, bez ktorého by takáto akcia nemohla byť, ale aj všetkým, ktorí sa karnevalu zúčastnili. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné podujatie.

Mgr. Sylvia Tešlárová

Translate »