Aktuality

Desaťtisíce dlžia mestu, prinášame vám ich zoznam

 

Mesto Dobšiná ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe § 52 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnilo zoznam daňových dlžníkov fyzických a právnických osôb. Mesto aj tento rok zverejnilo zoznam dlžníkov podľa stavu k 31. decembru 2018 (nezodpovedá aktuálnemu stavu). Zverejnení sú dlžníci, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby minimálne 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

V prípade fyzických osôb je najvyšší dlh u jednotlivca vyčíslený až do výšky 3 421 eur, ďalší dlžník v poradí je na úrovni 3 134 eur. Spoločný dlh fyzických osôb na zozname neplatičov Mesta Dobšiná, ktorých je 284 činí 151 329 eur. U právnických osôb je najvyššia dlžná suma vyčíslená vo výške 8 356,60 eur, ďalší dlžník v poradí je so sumou 7 509,20 eur a spoločný dlh právnických osôb je 19 753 eur. Podľa vyjadrení, Mesto Dobšiná využije všetky prostriedky na to, aby prostriedky získalo, keďže tie majú byť použité vo verejnom záujme.

Dovedna sa tak v tomto roku 287 dlžníkov mesta ocitlo na verejnej tabuli hanby, čo však  mnohí obyvatelia, ktorí si plnia svoje povinnosti vítajú. Mesto má samozrejme viac dlžníkov, ktorých ale v zozname nenájdeme, lebo ich dlžné sumy nepresiahli 160 €, či u podnikateľov 1600€. Dlžníkom nezostáva nič iné, iba si svoje pohľadávky voči mestu vyrovnať, prípadne požiadať o ich postupné splácanie, pokiaľ nechcú očakávať ich vymáhanie a naďalej figurovať v zoznamoch hanby aj po ich aktualizácii. V nasledujúcich dokumentoch vám prinášame zoznamy neplatičov v meste Dobšiná. Pre ich prezretie stačí kliknúť na zvýraznené texty, kde sa dokumenty nachádzajú.

Spracoval : Juraj Karika

Zoznam daňových dlžníkov FO k 31.12.2018
Zoznam daňových dlžníkov PO k 31.12.2018

Translate »