Deň učiteľov v Dobšinej so slávnostným ocenením pracovníkov

 

V priestoroch Kultúrneho domu v Dobšinej sa vo štvrtok 28. marca 2019 uskutočnil pri príležitosti Dňa učiteľov slávnostný program, ktorý v tento deň vzdal hold tejto náročnej, no krásnej profesii. Na jednom mieste sa zišli všetci učitelia, ktorí pôsobia na území mesta Dobšiná o 13.-nástej hodine v divadelnej sále. V pohodovej atmosfére si naši učitelia najprv vypočuli príhovory primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka a vedúcej školského úradu Mgr. Moniky Dúdorovej. Pomyselnú čerešničku na torte vytvorilo vystúpenie zoskupenia Acoustic Night & Karmen Pál-Baláž, ktorí prevedením známych hitov potešili nejedno ucho.

Ako je vo všeobecnosti známe, deň učiteľov je úzko spätý s učiteľom národov, Jánom Amosom Komenským, ktorý sa zaradil k najvýznamnejším pedagogickým osobnostiam v dejinách. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnutie vzdelania pre všetkých, bez ohľadu na rasu, či sociálne postavenie. Vynucoval si užší prístup k žiakovi, ale taktiež vyučovanie v jeho materinskom jazyku, čo bolo napríklad v dobách hlbokej maďarizácie doslovne neprístojnou požiadavkou. Veril v to, že vzdelanie a škola robí človeka lepším. V jeho šľapajach a činoch, ktoré sú i dnes pre mnohých vzorom pokračujú vyučujúci dodnes.

Na tomto príjemnom stretnutí učiteľov v Dobšinej boli ocenení aj práve tí pedagógovia, ktorí svojou dlhoročnou prácou a aj na úkor svojich osobných životov sa venovali našej budúcnosti – mladým ľuďom. Z rúk primátora mesta Dobšiná a vedúcej školského úradu boli preto udelené plakety Jána Amosa Komenského a ďakovné listy týmto dvanástim pedagógom a nepedagogickým pracovníkom pôsobiacim na území nášho mesta: Mgr. Jarmila Bebjaková, Jaroslav Vencel, Alica Liptáková, Bc. Anna Ruppová, Mgr. Milan Gonda, Vlasta Holienčiková, PhDr. Emília Šivecová,  Mgr. Lucia Horváthová, Mgr. Gabriela Elexová, Mgr. Eva Baštáková, Alena Ferková, Erika Révajová. Oceneným učiteľom blahoželáme.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »