Aktuality

Deň učiteľov poznačený sťažnosťami rodičov – reakcie kompetentných

 

Vážení občania, ako primátor mesta som sa zúčastnil slávnosti Dňa učiteľov 27.03.2015 o 13:00 h. v priestoroch kultúrneho domu v Dobšinej. Nebolo mi nič známe o tom, že pracovníčka mesta, vedúca odboru kultúry pani Macková vykázala z priestorov balkónu nad divadelnou sálou rodičov vystupujúcich detí, ktorí z týchto priestorov chceli zhliadnuť vystúpenie a počkať na svoje ratolesti. Odôvodnením bolo, že organizátor podujatia, teda učitelia si ich prítomnosť neželajú, keďže sa jedná o uzavretú spoločnosť.

Na základe sťažnosti rodičov a ústnej interpelácie poslanca Juraja Flocha k danej situácii, som vyzval zúčastnených, aby podali vysvetlenie. Po preskúmaní danej záležitosti, kde sa budem dožadovať menovite kto dal takýto podnet, vyvodím dôsledky. Som presvedčený, že títo rodičia nijako nenarúšali chod slávnosti a svojou prítomnosťou ani nijak inak túto slávnosť neobmedzovali. Naopak, mali by sme byť vďační rodičom, že súhlasia, aby ich deti vystupovali na takýchto podujatiach, čo je veľmi milé a pekné. Pevne verím a urobím všetko preto, aby sa takéto veci na podujatiach, v ktorých je zainteresované mesto Dobšiná, viac nestávali.

Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Stanoviská

p.Gonda, Spoločný školský úrad

O incidente ohľadom dňa učiteľov som sa dozvedel  dňa 31.3.2015, teda 4 dni po dni učiteľov, po telefonickom rozhovore primátora mesta s riaditeľom základnej školy pri návrate zo služobnej cesty.  Mrzí ma, že k takejto nepríjemnosti došlo. Ja ani nikto o kom by som vedel nedal nikomu takú inštrukciu, aby nevpustil rodičov pozerať svoje deti počas kultúrneho programu, ktorý si pripravili pre učiteľov z príležitosti ich sviatku. Nebol žiadny dôvod nevpustiť rodičov  na tento program. Práve naopak. Bol by som veľmi rád, keby rodičia videli vystupovať svoje deti a potešili sa spolu s učiteľmi z ich krásneho programu. Navyše si myslím, že je potrebné, aby  práca učiteľov bola spropagovaná pre širokú verejnosť. Mrzí ma, ako organizátora podujatia, že došlo k tomuto incidentu. Ani ma nenapadlo, že k niečomu takémuto môže dôjsť, pretože mestské oslavy dňa učiteľov prebehli už 9 krát a nikdy sa takýto problém neobjavil.

p. Hutník, ZŠ Eugena Rufínyiho

K danému incidentu sa nemôžem vyjadriť, pretože nemám vedomosť o tom, že k nejakému incidentu došlo. Ostatní pedagógovia školy sa na porade vyjadrili, že videli na balkóne sedieť rodičov detí vystupujúcich v programe, aj to ako odchádzajú, ale kto ich požiadal, aby opustili balkón, to nevedia, ale zo zamestnancov školy to nikto nebol.

p. Krivánska, Spojená škola ul. Zimná

O tejto situácii sme sa dozvedeli až v pondelok po akcii, nevedeli sme o tom a zamestnancom Gymnázia a Strednej odbornej školy by vôbec neprekážala prítomnosť rodičov detí, ktoré nám krásnym programom spríjemnili tento sviatok.

 p. Sentpéteryová,Spojená škola ul. Nová

nevyjadrila sa

p. Gazdíková, MŠ na ul. SNP

V piatok 27.03. sa uskutočnil „Deň učiteľov “ v kultúrnom dome. Naša MŠ na tento deň pripravovala s deťmi kultúrny program. Niektorí rodičia, ktorí v ten deň sprevádzali svoje dieťa na toto podujatie, chceli sa na tento program pozrieť z balkóna kultúrneho domu. Preto som v piatok ráno oslovila pani Hanku Mackovú, či by to bolo možné. Povedala mi, citujem:  Mne by to nevadilo, ale na základe z predchádzajúcich rokov viem, že učitelia si to nepriali, aby to nebolo rušivé, je to uzavretá spoločnosť. Ponúkla možnosť, aby rodičia počkali  svoje deti v herni. Toľko z rozhovoru.

p. Kunová, MŠ na ul. P.J.Šafárika

Ako kolektív MŠ sme sa zúčastnili osláv Dňa učiteľov a neviem o tom, že boli rodičia detí vykázaní z balkóna divadelnej sály. Zdieľam Váš názor , že nevidím dôvod na to, aby  rodičia detí, sa nemohli zúčastniť vystúpenia, práve naopak je to výsledok učiteľov  čo všetko pre deti robíme.

p. Rybárová, CVČ DaM

Na Dni učiteľov som sa nezúčastnila. Zamestnanci CVČ DaM,  ktorí sa podujatia zúčastnili mi tlmočili, že o danom incidente nemali žiadne informácie a ani ho nezaznamenali.

 p.Krišáková, ZUŠ

Zamestnancom ZUŠ Dobšiná nie je nič známe o tom, že si niekto neželal počas programu Dňa učiteľov, aby si rodičia pozreli program svojich detí z priestorov balkónu. Nezaznamenali sme počas osláv žiadne narušenie sviatočnej atmosféry.

p. Vozárová, DD Dobšiná, vedúca úseku starostlivosti

Dňa 27. 3. 2015 sa naši zamestnanci zúčastnili slávnosti Dňa učiteľov. Nemám vedomosť o tom, žeby niektorému z našich zamestnancov prekážala prítomnosť rodičov vystupujúcich detí na balkóne nad divadelnou sálou. Slávnosť prebehla v príjemnej atmosfére.

p. Macková, odbor kultúry MsÚ

Dňa 27.3.2015 sa v priestoroch Kultúrneho domu konali celomestské oslavy Dňa učiteľov. Hlavným organizátorom podujatia bol školský úrad a program pripravila MŠ ul SNP. Sťažnosť sa týkala vykázania rodičov z priestorov balkóna. Toto podujatie sa koná už niekoľko rokov. Na úvodnom podujatí sa na balkón rodičia detí dostali, a na základe zlej skúsenosti ohľadne vyrušovania počas programu a slávnostného ceremoniálu a tiež na základe požiadavky viacerých učiteľov, ktorí si neželali prítomnosť verejnosti na ich podujatí, došlo k dohode medzi bývalým primátorom mesta a vedúcim školského úradu, že verejnosť sa z takéhoto podujatia vylúči, nakoľko sa nejedná o verejné kultúrne podujatie, ale uzavretú spoločnosť pre učiteľov.

Tohto roku to bolo podobne. Pred podujatím mi telefonovala riaditeľka MŠ p. Gazdíková, či si môžu rodičia sadnúť na balkón. Informovala som ju o vyššie uvedenej dohode a ona mi prisľúbila, že o tejto skutočnosti vopred upovedomí rodičov. Dohodli sme sa, že na čas čakania na svoje deti si môžu sadnúť v herni, alebo v bufete. Napriek tejto dohode sa cca 50 osôb usadilo na balkóne. Z vyššie uvedených príčin som ich požiadala, že nakoľko to nie je verejné kultúrne podujatie, žiadam ich o opustenie priestorov balkóna a že vystúpenia svojich detí môžu uvidieť pri iných príležitostiach.

Je úplne bežné, že sa v našich priestoroch konajú podujatia s uzavretou spoločnosťou, na ktorých deti z miestnych škôl, školských zariadení alebo folklórnych súborov účinkujú a rodičia na balkón ako „diváci“ nechodia (napr. VČS organizácií, Motoristi, Posedenia Mestských lesov pre zamestnancov, atď.). Záverom iba dodávam, že svoju prácu si už niekoľko rokov vykonávam zodpovedne a nie som si vedomá, že by som voči rodičom konala neslušne alebo nevhodne.

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »