Kultúra

O čom sú sviatky Veľkej noci?

 

Nemať s niekým vyrovnané účty, niekomu niečo dlhovať, to veru nie je nič príjemné. Je to ako ťažké bremeno, ktoré človeka tlačí, prenasleduje a oberá ho to o vnútorný pokoj a pohodu. Žiaľ, dnes je zadlžených nemálo ľudí. Väčšinou nie preto, žeby sa im takto žilo dobre, ale zväčša kvôli tomu, že inú možnosť ako vziať si hypotéku, či úver, jednoducho nemajú, ak chcú žiť a postaviť sa na vlastné nohy. Keď sa človeku podarí zbaviť sa dlžoby, keď splatí poslednú splátku, je to ako by sa mohol naplno nadýchnuť. Je to ako by z neho to ťažké bremeno, ktoré ho toľko gniavilo, odpadlo. Úžasný pocit slobody a voľnosti …
Milí priatelia, prečo toto píšem? Blížia sa k nám jedny z najvýznamnejších kresťanských sviatkov – Veľká noc. Nuž a z istého uhla pohľadu tieto sviatky pokojne môžeme vnímať aj ako sviatky slobody, pokoja a voľnosti. V akom zmysle? Ako dlžníci sa totiž  môžeme ocitnúť nielen v medziľudskej rovine. Ako dlžníci sa ocitáme permanentne aj vo vzťahu s Pánom Bohom. Pokiaľ je nám, za normálnych okolností,  nepríjemné už to, keď sa voči inému človeku nachádzame v pozícii dlžníkov, o čo skôr je to nepríjemnejšie byť v pozícii dlžníka voči Bohu?

Každý hriech, ktorý človek spácha, či už slovom, skutkom alebo myšlienkou, je ako taký zväčšujúci sa dlh voči Pánu Bohu. Nuž a s dlhmi je to tak, že ich treba splácať a splatiť. Tie nám väčšinou nikto neodpustí ani nezabudne. Ani Pán Boh nie. Sviatky Veľkej noci pojednávajú práve o tom. Náš dlh, ktorý máme pred Bohom medzičasom narástol do obrovskej výšky. Dobrá správa je v tom, že  je splatený. Účty sú vyrovnané. Nie, žeby sme ich splatili my. My, ľudia, totiž častokrát máme detskú predstavu, že svojim dobrým životom, dobrými skutkami a podobne nikomu nič, ani Pánu Bohu nedlhujeme. Človek neraz počuje z úst iného človeka : Nikoho som nezabil! Nikoho som neokradol! Necítim sa ako hriešnik! Som dobrý človek! Nuž to je super, že nezabíjaš ani nekradneš! Je to super, že máš také vysoké sebavedomie. Ale možno z času na čas klameš, možno rozširuješ o druhom človeku nepravdy, možno porušuješ deň sviatočného odpočinku, možno závidíš. Určite sa niečo nájde na každého z nás. Niečo, čo z nás robí pred Bohom hriešnikov a dlžníkov. Nikto z nás nemá v tomto zmysle „čistý štít“.

Čo s tým priatelia? Písmo sväté hovorí, že „všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.“ A na inom mieste čítame, že „odplata za hriech je smrť.“ Čo z toho vyplýva? Každý z nás si pred Bohom zasluhuje najvyšší trest!!! No čítame aj niečo iné, a síce, že „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal život večný.“Čo teda spraví Boh? Odsúdi hriech a zachráni hriešnika. Keďže hriech si žiada obeť, niekto ju musí priniesť. Niekto, koho obeť bude účinná, dostatočná a pre Boha prijateľná. Medzi ľuďmi sa však taký nikto nenašiel. A preto na tento svet musel prísť Syn Boží, dokonalý, svätý. „On nikdy hriechu neučinil“ – čítame o Ňom. On to vzal na seba za nás. Odskákal si to namiesto nás. Ponížil sa, aby nás Boh mohol povýšiť. Zomrel, aby my sme mohli žiť. Svojou smrťou splatil Bohu náš dlh. To znamená jedno : Kto tomuto verí, kto túto skutočnosť prijíma do života vierou, ten už nie je v pozícii dlžníka pred Bohom. Taký už skutočne Bohu nič nedlhuje. Nie kvôli svojej dobrote, ale kvôli dobrote Kristovej.

A ako my môžeme mať istotu, že Boh zástupnú obeť svojho Syna za hriechy ľudí naozaj prijal? Že my už k tomu nič nemusíme pridávať? Nuž tým, že Ho na tretí deň vzkriesil z mŕtvych. To je ten najväčší dôkaz toho, že s Bohom máme vyrovnané účty. Sme s Ním zmierení. Náš dlh je splatený. Už sa na nás nehnevá. Povedané po našom : Nepoženie nás na exekúciu (posledný súd). Máme to vybavené. Ťažké bremeno nás už netlačí, pretože ho už niet. Smieme voľne dýchať a mať pokoj vo vzťahu s Bohom. Ostáva snáď len jeden dlh : Dlh našej lásky k Bohu a k blížnemu. Dlh našej vďačnosti Kristovi za to, čo pre nás spravil. Z kresťanského hľadiska – o tom sú sviatky Veľkej noci. Prajem Vám, priatelia, aby ste ich prežili v radosti a vďačnosti z toho, čo pre nás Syn Boží z lásky vykonal, v zmierení s Bohom ako aj v pokoji so svojimi blížnymi.

Mgr. Rado Gdovin, ev. farár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »