Aktuality

Civilná ochrana obyvateľstva v Dobšinej

 

Účelom  tohto príspevku je poskytnúť občanom mesta dôležité informácie z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva. Mnohí, najmä mladší často nerozumejú skúškam sirén v pravidelných intervaloch, či neovládajú, ako sa správne zachovať v krízových situáciách.  Poslaním civilnej ochrany je predovšetkým, chrániť život, zdravie a majetok. Vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie. Aké udalosti možno takto definovať sme sa spýtali pani Věry Krížovej, bezpečnostnej techničky MsÚ Dobšiná. „Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia, alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie, alebo na majetok. Je vyhlásená podľa zákona o Civilnej ochrane obyvateľstva. Mimoriadna udalosť sú živelné pohromy, ale aj havárie.

Skúška sirén sa vykonáva s cieľom overenia ich funkčnosti a zvukového dosahu. Varovný systém sa preskúšava spravidla v každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod., dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľov o čase skúšky. Tento dvojminútový stály tón je aj signálom konca ohrozenia.

Poznáme dva varové signály. Prvým je kolísavý dvojminútový tón, ktorý značí všeobecné ohrozenie. Druhý je stály 6 minútový tón, ten oznamuje ohrozenie vodou. V oboch prípadoch nasleduje hovorená informácia  vysielaná rozhlasom, televíziou, v našom prípade hlásením mestského rozhlasu. Podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. má každá fyzická osoba právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie, na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku. Má tiež právo na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu. Jej cieľom je umožniť získanie nevyhnutných vedomostí a zručností v sebaobrane a pomoci iným v núdzi.“ Dodala pani Krížová v závere.

Nezabúdajme ani na dôležité kontakty k privolaniu pomoci, prípadne ak sme sami svedkami situácie, ktorú vyhodnotíme ako mimoriadnu. V žiadnom prípade tieto čísla počas vyhlásenia stavu ohrozenia nepoužívajme ako zdroje informácií. Vždy sa musíme riadiť pokynmi poverených osôb a inštitúcií, ktoré nám sprostredkujú presné informácie najmä za použitia masmediálnych prostriedkov.

Dôležité kontakty k privolaniu pomoci

Európske tiesňové volanie 112
Hasičský a záchranný zbor SR

150

Záchranná zdravotná služba 155
Policajný zbor SR 158
Mestská polícia Dobšiná 058/ 7941 700
Dobrovoľný hasičský zbor Dobšiná 0905 905 102
Slovenský Červený kríž Dobšiná 0910 983 962
Horská záchranná služba 18 300

Text&foto: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »