Aktuality

Ďalšie kamery so šokujúcou štatistikou

 

Mesto Dobšiná na zabezpečenie verejného poriadku, ochrany života ,zdravia a majetku občanov zriadilo Mestskú políciu, kde sme sa boli pozrieť na nový kamerový systém. Polícia zabezpečuje hliadkovú službu v dopoludňajších a taktiež popoludňajších hodinách. Vzhľadom na spomenuté skutočnosti mestská polícia aj napriek snahe nemôže časovo ani plošne pokryť  neustálym dohľadom celé územie mesta. Preto sa vedenie Dobšinej rozhodlo vytvoriť mestský kamerový systém s možnosťou nepretržitého monitorovania najfrekventovanejších častí.

 

Sú to miesta, kde sa nachádza obchodná sieť, zariadenia s podávaním alkoholických nápojov, pohostinstvá, bary, herne a taktiež miesta s možnosťou  pravdepodobného sústreďovania a výskytu rizikových skupín obyvateľstva. V mesiaci december 2007 bol spustený mestský kamerový systém, ktorý prostredníctvom troch kamier monitoruje SNP ul. od zariadenia „Palkáč“, pozdĺž  SNP ul. až k blízkemu okoliu zariadenia Alex-club a od gymnázia po  Ul. Tri ruže. Ďalej sa monitoruje námestie, časť ul. Jarkovej  k trhovisku.

 

Situácia v meste Dobšiná ale vôbec nie je ružová. Povedzme si teraz niečo zo štatistických údajov. V meste Dobšiná býva  5158 obyvateľov, z celkového počtu obyvateľov predstavujú 13,6% – dôchodcovia a prestarli občania, deti a mládež predstavuje  31%. Občania zo spoločensky neprispôsobivého prostredia – Rómovia tvoria 37% z celkového počtu. To hovoria samozrejme iba oficiálne údaje, v skutočnosti môže byť  percento vyššie. Rožňavský okres, má vysokou mierou nezamestnanosti ,nad 25% a mesto Dobšiná samotné takmer 35%.

 

V meste existuje 1 separovaná rómska osada, v ktorej  býva 441 občanov rómskej komunity. Okrem rómskej osady jestvuje v meste väčšia koncentrácia Rómov na uliciach Zimnej, Cintorínskej, Tureckej a Železničnej. Tu v 96 domoch býva 790 osôb.  Väčšina dospelých sú nezamestnaní, zúčastňujú sa aktivačných prác pre mesto. Celkový počet Rómov v meste sa odhaduje na 1800 až 1900. Miera nezamestnanosti u tejto komunity je veľmi vysoká, čo vyplýva z nízkeho stupňa ich vzdelania, neexistencie pracovných návykov a zručností.

 

V meste sú 2 materské školy z toho 1 navštevujú len rómske deti v počte 53 a aj v 2. škôlke je umiestnených cca 50% rómskych deti. V meste je v prevádzke 1 základná škola, ktorú navštevuje 601 detí, z toho  68% Rómov. Zároveň je v meste zriadená i Spojená škola, ktorú tvorí  špeciálna základná škola – celkový počet 156 žiakov z toho 154 Rómov a odborné učilište – celkový počet 19 žiakov, všetci sú Rómovia. V meste je zriadená aj Stredná odborná škola, ktorú v dennej forme štúdia navštevuje 154 študentov, z toho 62% rómskych. Na základe štatistických ukazovateľov mesta je predpoklad, že každý rok sa bude počet rómskych detí zvyšovať. Tieto údaje sú priam šokujúce.

 

Vedenie mesta Dobšiná tak pristúpilo k ďalšiemu rozšíreniu kamerového systému, aby zabránilo hroziacemu nárastu trestných činov. Pre náš portál sa k rozšíreniu kamerového systému vyjadril náčelník Mestskej polície v Dobšinej, Michal Gergoš. „ Rozšírením monitorovacieho systému  o ďalšie  3 kamery a ich rozmiestnením práve na rizikových miestach, chceme dosiahnuť preventívny účinok a odradiť páchateľov od protiprávnej činnosti, alebo im túto činnosť prostredníctvom kamier následne preukázať. „

 

Mesto Dobšiná preto vypracovalo súbežne aj projekt a podalo žiadosť na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne, kde boli nakoniec vytvorené tri pracovné miesta pre pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou na dobu 24 mesiacov. Tí budú monitorovať  a obsluhovať kamerový systém v dvojzmenných prevádzkach. Systém je tak pod stálym dohľadom operátora a nachádza sa v priestoroch Mestskej polície, kde sme sa dostali v sprievode náčelníka Gergoša aj my.  Rozšírenie kamerového systému dovedna stálo 9540 eur s 20% účasťou mesta, čo činí 1908 eur. 


Foto: Redakcia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »