Aktuality

Aktuálne demografické údaje mesta Dobšiná

 

Zaujímajú vás aktuálne demografické údaje o našom meste platné k 31.12.2022? Tento príspevok je preto šitý priamo pre vás! Začnime tým, že celkový počet občanov mesta je momentálne 5 177 z čoho  mužov je 2 576 a 2 601 žien. Vekové rozloženie Dobšinej je nasledovné: 0 – 3 roky – 373, 4 – 5 rokov – 179, 6 – 15 rokov – 816, 16 – 17 rokov – 143, 18 – 62 rokov – 2 891, nad 62 rokov – 775.

V roku 2022 sa narodilo 87 detí, z toho 49 dievčat a 38 chlapcov. Zomrelo 56 našich občanov, k trvalému pobytu sa prihlásilo 39 občanov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 60 občanov. V rámci mesta zmenilo trvalý pobyt 140 občanov. Naši občania uzavreli 32 manželstiev, tri manželstvá boli rozvedené.

Obľúbenými menami, ktoré dali rodičia svojim deťom, boli Martin, Patrik, Samuel, Nela, Ema. Rodičia dali deťom aj menej tradičné mená, ako Lukrécia, Lia, Samanta, Melek, Demir. Ako prvého občana mesta v roku 2023 sme privítali Michala Nezbedu, ktorý sa narodil 1. januára v rožňavskej pôrodnici aj ako prvý narodený v našom okrese.

Mgr. Eva Dovalovská, ohlasovňa pobytu, foto: JK

Translate »