Aktuality

Aktivačné práce prejdú zmenami aj v Dobšinej

 

Aktivačné práce boli zavedené ešte v roku 2004. Majú pomáhať nezamestnaným, aby si zachovali pracovné návyky, zvýšili svoju šancu uplatniť sa na trhu práce, alebo sa mohli jednoduchšie zaradiť do projektov úradov práce na zlepšenie zamestnateľnosti. Už od 1. apríla 2023 sa rozbieha projekt Podpora udržania pracovných návykov, pomocou ktorého bude nezamestnaný poberajúci dávku v hmotnej núdzi vykonávať aktivačnú činnosť formou menších služieb pre obec, alebo pre samosprávny kraj.

Doteraz aktivačné príspevky upravovali dva zákony a to zákon o hmotnej núdzi a zákon o službách zamestnanosti. Vďaka tomu mohli podľa kompetentných nezamestnaní dookola preskakovať medzi dvoma paragrafmi a roky, ba až desaťročia dostávať aktivačný príspevok bez stabilnej práce. Prideľovanie dávok podľa dvoch spôsobov si vyžiadalo legislatívnu zmenu, ktorá tento proces zjednotila. Tou zmenou je novela zákona o hmotnej núdzi. Podľa rezortu práce sa aktivačný príspevok bude vyplácať ľuďom bez práce, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, a ktorí vykonávajú menšie obecné služby, alebo dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne.

O tom, aká je situácia v Dobšinej nám povedala zamestnankyňa MsÚ, Lucia Turzáková. „Momentálne na pracovníkov aktivačných prác v meste dohliadajú dvaja koordinátori a formou aktivačných prác Mesto Dobšiná vedie 106 občanov, ktorí pracujú 16 hodín týždenne a najviac 80 hodín mesačne. Formou 32 hodín na mesiac však v našom meste pracuje ďalších 113 pracovníkov spadajúcich pod Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý má taktiež dvoch koordinátorov. Pracovníkov aktivačných prác spadajúcich pod mesto je možné rozpoznať aj podľa oranžových viest, ktoré majú.“

S avizovanou zmenou v systéme však prídu aj zmeny. “Asi najväčšou zmenou pre pracovníkov na aktivačných prácach v Dobšinej je zmena v §12, ktorý sa mení na §54 – Podpora pracovných návykov – pupn. To v praxi znamená, že podľa pôvodného paragrafu sme dohody s pracovníkmi vyhotovovali na 12 mesiacov. Po novom to bude len na 6 mesiacov a to tak, že aj doteraz uzavreté dohody s aktivačnými pracovníkmi upravíme s účinnosťou do konca septembra,“ spresnila Lucia Turzáková. Uchádzač o zamestnanie si tak bude musieť intenzívnejšie hľadať prácu, nemal by využívať aktivačné práce dlhé obdobie, inak sa môže stať, že po období 6 mesiacov mu ako jediný príjem zostane iba dávka v hmotnej núdzi. Tomu nasvedčuje aj fakt, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zatiaľ nemá avizovaný projekt po skončení tohto obdobia.

Každodenne sa aktivační pracovníci v Dobšinej stretávajú o 07:00 hod., kde im dvaja koordinátori zadeľujú činnosť na daný deň. Pre Dobšinské noviny uviedol koordinátor aktivačnej činnosti, Daniel Blaško,: „Po zimných prácach sme začali s odstraňovaním štrku z vozoviek a chodníkov po zimnej údržbe. Nasleduje celková úprava verejnej zelene, parkov a ako výpomoc Technickým službám aj na cintorínoch. Samozrejmosťou bude aj výsadba okrasných kvetín na námestí, či parkoch a stála údržba čistoty v uliciach mesta, aby sa nezopakovala situácia počas pandémie, kde sa zrazu bez aktivačných pracovníkov kopili smeti na uliciach. Mnohí pracovníci sú veľmi dlho v evidencii uchádzačov o zamestnanie a je ťažké ich motivovať, či presvedčiť a nový systém aktivačných prác bude možno pre mnohých šokom. Budú viac nútení si hľadať skutočnú prácu. Veľmi dlho však trvá adaptácia týchto ľudí k udržaniu si pracovných návykov. Kde je vôľa je však aj cesta a predovšetkým je potrebné chcieť pracovať.“ Dodajme, že zmeny v aktivačnej činnosti sú najväčšie od roku 2004 a vo veľkej miere sa dotknú aj obyvateľov v Dobšinej v hmotnej núdzi, ktorí sú na ňu odkázaní.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »