Aktuality

Akadémia „Darujme krok“ s posolstvom pomoci

 

„Keď bolia veci, ktoré nepoznáme, tu každé dieťa, plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú dlaň.“ Určite súhlasíte so slovami nášho skvelého básnika Milana Rúfusa. Teplú dlaň potrebuje cítiť každý z nás. Teplá dlaň je blízkosť tých, ktorých milujeme a ktorí milujú nás. Potrebujú ju všetky deti – tie zdravé, ale tiež deti, ktoré sú niečím odlišné od tých zdravých. A práve kvôli nim sme sa zišli na podujatí 26.05.2021, aby sme im čosi darovali. Chceli sme  darovať niečo nevšedné deťom, ktoré nemôžu chodiť.  Darovať krok… Milióny krokov a možnosť vzdelávať sa v našej škole deťom s telesným postihnutím rovnako ako zdravým deťom.

APPA a NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA – je krásne spojenie dvoch subjektov v grantovom programe „Vzdelávaním k integrácii“ – a krásne a zmysluplné je ich spoločné heslo: „Pomoc je naše poslanie“. V grantovom programe APPA a NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA sa ocitla i naša škola – Základná škola Eugena Ruffinyho v Dobšinej –  za účelom darovať špeciálne zariadenie – schodiskový výťah  – našim imobilným spolužiakom .

Integrácia znamená spájanie. Ak sa všetci spojíme, chytíme sa pomyselne za ruky, budeme si pomáhať, vytvoríme silné spoločenstvo našej školy, v ktorej má a bude mať možnosť vzdelávať sa každý žiak. Integrovať znamená spájať tých, ktorí chcú pomôcť, s tými, ktorí pomoc potrebujú. Je dôležité, akým okolím sú títo ľudia obklopení a v akom prostredí žijú. Preto sme sa spojili  a vytvorili silné puto.

Podujatie malo však aj príchuť mladého umenia a radosti z krásy. Láska je spojenie krásy, umenia, tvorivosti a otvorených sŕdc. Presne o tom bolo aj naše podujatie, ktorým nás sprevádzali naši moderátori J. Novotná a T. Gdovin.  Žiaci svojím vystúpením darovali „ ľahší krok“ v podobe básne, ktorú predniesla K. Krivanská, krásnym spevom T.Vikartovskej, T. Marcišovej a L. Frankovičovej, tančekmi žiakov druhého ročníka pod vedením pani učiteľky Ivety Hroncovej a tretieho ročníka pod vedením pani učiteľky Emílie Eltschlägerovej a svoj talent predviedli aj žiaci, ktorí hrali na hudobných nástrojoch : T. Gdovin, S. Spirčáková, K. Papsonová, T. Vikartovská pod vedením pána učiteľa Borisa Nezbedu.

„Daj ruku do mojej ruky, nebráň sa a daj sa viesť… daj ruku do mojej ruky a nenechaj ma osamieť.“ Slovami, ktoré tvoria text nádhernej piesne Zuzky Smatanovej, sme ukončili náš koncert, ktorý v rámci Vzdelávania k integrácii pre vás pripravili učitelia a žiaci Základnej školy Eugena Ruffinyho v Dobšinej.

Mgr.Marína Krivanská, Mgr.Jurina Šmelková, ZŠ Eugena Ruffinyho v Dobšinej, foto: J. Karika

Translate »