78. výročie SNP sme si pripomenuli aj v Dobšinej

 

Dňa 30. augusta 2022 sme si aj v Dobšinej slávnostne pripomenuli 78. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Na Námestí troch ruží, kde je postavený pamätník na najväčšiu hrdinskú odozvu Slovákov počas druhej svetovej vojny proti okupačným vojskám, ktorý bol odhalený z príležitosti 25. výročia SNP (rok 1970) sa zišli občania mesta, zástupcovia samosprávy a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). O 14:00 hodine zaznela po položení vencov báseň a slávnostné príhovory. Prítomné zhromaždenie privítala za samosprávu mesta MVDr. Terézia Balážiková, ktorá zakrátko udelila slovo pani Márii Novotnej, podpredsedníčke SZPB v Dobšinej.

Pni Novotná vo svojom príhovore priblížila historické súvislosti, ktoré sa stali počas SNP a vo vzťahu k nášmu mestu a uviedla: „V dňoch povstania, sa aj obyvatelia nášho mesta aktívne zapojili do SNP. Už v prvých dňoch nastupovali do vojenských a partizánskych jednotiek, aby pomohli pri obrane slobodného územia. V boji za slobodu a pokojný život priamo v SNP, no i v ďalšom období oslobodzovacích bojov padlo 13 občanov z Dobšinej. Patrí im naša úcta, no najmä vďaka.“ Dodajme, že v našom meste bolo v povstaleckom období veľkým úspechom zriadenie nemocnice v budove Duschekovho ústavu (dnešný Detský domov). Tým, ktorí padli v oslobodzovacích bojoch, ale aj tým, ktorí sa vrátili z vojny s podlomeným zdravím a ďalej sa podieľali na živote boli v meste Dobšiná odhalené dva pamätníky (Pamätník padlých hrdinov na Ul. SNP a pamätník na Nám. Troch ruží) a štyri pamätné tabule (budova železničnej stanice, budova SOŠT – bývalé gymnázium, budova radnice mesta a budova pošty).

Po celý čas počas 78. výročia osláv držali pri pamätníku SNP stráž štyria členovia baníckeho združenia Bratstvo – Brűderschaft. S programom vystúpil aj miestny spevokol Jednoty dôchodcov v Dobšinej, čo umocnilo slávnostnú atmosféru.  V rokoch 1939 – 1945 okupanti odvliekli z územia Slovenska do koncentračných táborov viac ako 80 tisíc ľudí, z nich sa takmer 70 tisíc už nikdy k svojim blízkym nevrátilo. Obetiam najväčšej vojny, ktorá si dovedna vyžiadala podľa odhadov až 72 miliónov ľudských životov, obyvatelia pre tichú spomienku postavili pamätníky, ku ktorým každoročne kladieme kytice kvetov a vence vďaky tak, ako to robíme každoročne aj v Dobšinej. Ich obete sú pre nás mementom, aby sme nikdy nedopustili návrat hrôz vojny.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »