77. výročie SNP sme si pripomenuli aj v Dobšinej

 

Dňa 27. augusta 2021 sme si v Dobšinej slávnostne pripomenuli 77. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Na Námestí troch ruží, kde je postavený pamätník na najväčšiu hrdinskú odozvu Slovákov počas druhej svetovej vojny proti okupačným vojskám sa zišli občania mesta, zástupcovia samosprávy a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). O 10:00 hodine zaznela po položení vencov báseň a slávnostné príhovory. Prítomné zhromaždenie privítala MVDr. Terézia Balážiková, ktorá zakrátko udelila slovo pánovi Františkovi Novotnému, predsedovi SZPB v Dobšinej.

Pán Novotný vo svojom príhovore priblížil všetky historické súvislosti, ktoré sa stali počas SNP a vo vzťahu k nášmu mestu uviedol: „v slávnych dňoch povstania, sa aj obyvatelia nášho mesta aktívne zapojili do SNP. Už v prvých dňoch nastupovali do vojenských a partizánskych jednotiek, aby pomohli pri obrane slobodného územia. V boji za slobodu a pokojný život priamo v SNP, no i v ďalšom období oslobodzovacích bojov padlo viac ako 15 občanov z Dobšinej. Patrí im naša úcta, no najmä vďaka.“ Dodajme aj, že  v našom meste bolo v povstaleckom období najväčším úspechom  zriadenie nemocnice. V ťažkých bojoch na okolí sa rozhodlo, že nemocnica nájde svoje miesto na Novej ulici, v budove Duschekovho ústavu.  Koncom októbra 1944 musela byť spomenutá nemocnica, ktorá mala päť lekárov a tri oddelenia (chirurgické, interné a infekčné) evakuovaná.

Po celý čas počas 77. výročia osláv držali pri pamätníku SNP stráž štyria členovia baníckeho združenia Bratstvo – Brűderschaft. S programom vystúpil aj miestny spevokol Jednoty dôchodcov v Dobšinej, čo ešte umocnilo slávnostnú atmosféru.  V rokoch 1939 – 1945 okupanti odvliekli z územia Slovenska do koncentračných táborov viac ako 80 tisíc ľudí, z nich sa takmer 70 tisíc už nikdy k svojim blízkym nevrátilo. Obetiam najväčšej vojny, ktorá si dovedna vyžiadala podľa odhadov až 72 miliónov ľudských životov, obyvatelia pre tichú spomienku postavili pamätníky, ku ktorým každoročne kladieme kytice kvetov a vence vďaky tak, ako to robíme každoročne aj v Dobšinej. Ich obete sú a zostanú pre nás mementom, aby sme nikdy nedopustili návrat hrôz akejkoľvek vojny.

Text Juraj Karika, Foto: Anna Macková

Translate »