Kultúra

Zo starého dokázali v komunitnom centre urobiť nové

 

Pracovníčky v komunitnom centre vykonávajú činnosti vyplývajúce  z aktuálnych potrieb v rámci Národného projektu  PVSSKIKÚ, ktoré realizuje KC mesta Dobšiná. V ponuke voľnočasových  aktivít pre deti a mládež v krúžku tvorivých dielní  sa v Komunitnom centre začalo s recyklovaním nepotrebných vecí  pod názvom „ zo starého – nové “.

Takto v Komunitnom centre spoločne tvoríme z plastových fliaš, zo starých plechoviek, či sklenených fliaš a plastových obalov.  Pri všetkých aktivitách prebieha v KC neustála socializácia detí. Pri pozorovaní detí vidíme, či prejavujú radosť z tejto činnosti, ako sa správajú k sebe navzájom, ako komunikujú, dodržiavajú pravidlá, riešia konflikty, ako si pomáhajú.  Deti sa učia neustálym pozorovaním a napodobňovaním – preto najlepším príkladom v tom ako sa majú k sebe správať, ako komunikovať či ako riešiť situácie sú samotní pracovníci KC.

Touto cestou, by sme chceli osloviť rodičov, ktorí majú chuť a čas sa ako dobrovoľníci zapojiť do kreatívnych dielní  v Komunitnom centre, aby nás neváhali navštíviť a doniesli pre spoločnú tvorbu  nepotrebné veci. Sídlo Komunitného centra mesta  :   Dobšiná, ulica Nová č. 851/119. Otváracie hodiny pre verejnosť :   od pondelka do piatku , od 8:30 – do 15:00 hodiny.

Text a foto : PhDr. Eva Mihóková, OG KC

Translate »