Aktuality

Zmena prevádzkovania detského ihriska na sídlisku Rozkvet

 

Na základe stretnutia rodičov a obyvateľov sídliska zo dňa 12.08.2018 Mesto Dobšiná zabezpečilo vstup na detské ihrisko elektronickým zámkom. Čip na otváranie si môžu obyvatelia, ktorí nemajú podlžnosti voči mestu, vyzdvihnúť v Kultúrnom dome v Dobšinej v kancelárii vedúcej oddelenia kultúry a športu, počas pracovných dní. Za čip je stanovený poplatok: vratná záloha 6,- €.  Čip je neprenosný na tretie osoby. Kontrolu na ihrisku budú v dohodnutých intervaloch vykonávať mestská polícia a správca detského ihriska. Mimo otváracích hodín je na ihrisko vstup zakázaný a ihrisko bude uzamknuté. Prevádzkový poriadok ihriska nájdete na webstránke mesta Dobšiná www.dobsina.sk, ako aj priamo v jeho areáli. Nový spôsob prevádzkovania detského ihriska je platný od 1.6.2019.

Anna Macková, vedúca odd. kultúry a športu, foto: JK

Translate »