Kultúra

Život na koľajniciach v ZŠ Dobšiná

 

Vynález  železníc a vlakov navždy zmenil svet. Umožnil, aby sa cestujúci aj tovar rýchlo prevážali na dlhé vzdialenosti a mestá sa tak rozrástli. O vlakoch ,tratiach a význame železníc nás oboznámila autorka projektu „ Slovensko – krajina plná tajomstiev:“ Lenka Šingovská prostredníctvom knihy a sériami videí, v ktorých si žiaci našej školy vypočuli úryvky z knihy „ Slovensko – krajina plná tajomstiev, Život na koľajniciach.“ Vybrali sme sa teda za dobrodružstvom a pripomenuli sme si, že vlaky sú najekologickejším, veľmi pohodlným a bezpečným dopravným prostriedkom. Navštívili sme tajuplné miesta na Slovensku.

Pani učiteľky Marína Krivanská a Soňa Plutová pestujú v žiakoch pozitívny vzťah k čítaniu a motivujú ich aj k výtvarným aktivitám. Vďaka nim v sa v deťoch rozvíja kreativita a schopnosť zhmotniť svoje myšlienky. Žiaci 1.stupňa základnej školy  nakreslili a na výkres vyjadrili svoje zážitky a žiaci 2.stupňa základnej školy vypracovali úlohy. Žiaci Školského klubu detí ZŠ Eugena Ruffinyho v Dobšinej pod vedením pani učiteľky Anny Ruppovej a pani učiteľky Oľgy Kalkahusovej premietli svoje zážitky, postrehy a odhalili kreatívne majstrovstvo. Výstava týchto prác prebieha v priestoroch základnej školy. Verím, že naši žiaci nadobudli zaujímavé poznatky o histórii železničnej dopravy na Slovensku.

Marína Krivanská, ZŠ Eugena Ruffinyho v Dobšinej

Translate »