Aktuality

Zasadal krízový štáb mesta: Od pondelka sa zavrú školy

 

V Dobšinej dňa 26.11.2021 zasadal kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii Krízový štáb mesta. Na ňom boli zhrnuté všetky vládou prijaté opatrenia.  Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu od 25.11.2021 a potreby zníženej mobility obyvateľstva na základe Uznesenia Vlády SR č. 695, Mesto Dobšiná týmto oznamuje verejnosti, že Mestský úrad prechádza zmenou úradných hodín pre širokú verejnosť do odvolania a to nasledovne: Pondelok: od 08:00 do 11:00, Utorok: zatvorený, Streda: od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00, Štvrtok: nestránkový deň, Piatok: zatvorené.

V prípade potreby odporúčame využiť elektronické služby mesta na stránke www.slovensko.sk , tiež je možné kontaktovať zamestnancov jednotlivých oddelení v pracovnej dobe na nižšie zverejnených číslach a dohodnúť vhodný postup pre vybavenie žiadostí. V tejto súvislosti zároveň Mesto Dobšiná oznamuje, že v prípade potreby podania tlačív v listinnej forme je možné využiť na vstupných dverách MsÚ v Dobšinej schránku, do ktorej môžu občania podať svoje podania, listy a dokumenty v listinnej forme, ktoré potrebujú. MsÚ v Dobšinej chce aj v tejto ťažkej situácii vyjsť v ústrety všetkým obyvateľom.

Pokladňa Mestského úradu bude dostupná na čísle 058/4880516 v obmedzenom OTP režime (očkovaný, testovaný, prekonaný s kontrolou certifikátov) a v bežných úradných dňoch nasledovne: Pondelok: 09:00 – 10:00 a 14:00 – 15:00, utorok: 09:00 – 10:00 a 14:00 – 15:00, streda: 09:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00, štvrtok: nestránkový deň, piatok: 09:00 – 10:00.  V súvislosti s aktuálnymi opatreniami je aj mestská knižnica od 25.11.2021 zatvorená. Nie je možná ani objednávka kníh na diaľku. O prípadných zmenách vás budeme informovať.

Krízový štáb mesta ďalej informoval, že v Dobšinej bude pravidelne prebiehať dezinfekcia verejných priestranstiev a budov, ktorú bude zabezpečovať Podnik služieb mesta. Školy sa aj na území nášho mesta stretávajú s problémami, kde bolo na Základnej škole v Dobšinej z dôvodu karantény dovedna uzavretých už päť tried. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave informoval, že od pondelka 29.11.2021 bude vyhláškou uverejnenou vo vestníku vlády v okrese Rožňava obmedzená prezenčná forma výučby na všetkých stredných školách a na druhom stupni základných škôl. Prvý stupeň základných škôl budú hygienici priebežne sledovať a v prípade, ak si to situácia bude vyžadovať, budú individuálne prerušovať vyučovanie aj v týchto zariadeniach.

Mesto Dobšiná podľa nariadení ako zamestnávateľ zriadilo pre neočkovaných zamestnancov možnosť testovania v zmysle centrálneho miesta, kde bude dovedna 60 zamestnancov testovaných v týždenných intervaloch. Na testovanie bude dohliadať zamestnávateľom poverená osoba a výkon a vyhodnocovanie testov bude realizovaný zdravotníkmi s príslušnými oprávneniami.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »