Z činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska v Dobšinej

 

Dňa 21.2.2018 sa uskutočnila hodnotiaca schôdza JDS v Dobšinej, kde sa hodnotila činnosť JDS za obdobie rokov 2015-2017.  Organizácia evidovala k 1.1.2015 203 členov. Za sledované obdobie ubudlo z organizácie 57 členov a to 19 členov z dôvodu úmrtia a 38 členov vystúpilo, buď kvôli vysokému veku alebo sa jednoducho rozhodli vystúpiť. Do organizácie pribudlo 42 nových členov. Takže k 31.12.2017 evidujeme 188 členov. Z celkového počtu dôchodcov v Dobšinej je v JDS organizovaných iba  22 percent.

Naši členovia sa vo svojej činnosti venujú rôznym kultúrno-spoločenským podujatiam. Sú to podujatia organizované, buď našou organizáciou alebo podujatia organizované inými organizáciami.  Založili sme  ženskú spevácku skupinu,  ktorá vystupuje na rôznych podujatiach v Dobšinej.

Taktiež sú to podujatia ako bolo 25. výročie založenia JDS , prehliadky speváckych súborov, hry na hudobný nástroj, ktoré organizovalo OO JDS v Rožňave. Zúčastnili sme sa prehliadky krajských speváckych súborov v Margecanoch. Zorganizovali sme  zájazdy za krásami našej vlasti do Bojníc, Levoče, Spišskej Novej Vsi, Bardejova a  do Poľska za nákupmi. Zorganizovali sme besedu s p. Dr. Husárom na tému vývoj školstva v Dobšinej a zájazd  do Divadla J. Záborského v Prešove na predstavenie Jana z Arku.

V mesiaci októbri organizujeme oslavy Mesiac úcty k starším, kde zároveň zablahoželáme jubilantom. Zúčastnili sme sa okresných osláv Mesiaca úcty k starším v Brzotíne, Pači a Krásnohorskom Podhradí. Navštevujeme záujmový útvar CVČ v Dobšinej pre dospelých kreatívna tvorba so zameraním na tvorbu úžitkových a okrasných predmetov,  ako aj kurzu varenia. Naše členky Viera Šmelková a Marta Grančáková sa v termíne 9.9. -12.9.2017 zúčastnili zájazdu Košice- Francúzsko -Štrasburg na základe pozvania poslankyňou EP p. Mgr. Monikou Smolkovou, kde mali možnosť navštíviť európsky parlament.

Naši členovia sa zapájajú do športových činností, venujú sa cvičeniu jogy, kalanetiky, behu, stolnému tenisu. V rámci nordic walking – severská chôdza s paličkami naše členky navštívili rôzne miesta Slovenska. Zúčastnili sme sa okresných športových hier v Brzotíne, Krásnohorskom Podhradí a Vyšnej Slanej, okresnej turistiky v Hrhove, Silici, Vlachove, Slavošovciach a Rudnej.

Na športových hrách vo Vyšnej Slanej sme sa ako družstvo umiestnili na 2. mieste, ako jednotlivci Viera Ducková na 1. mieste a Viera Šmelková na 2. mieste. Krajských športových hier sa zúčastnili Viera Šmelková, ktorá sa umiestnila na 2. mieste – kop na bránku a p. Stanislav Grančák, ktorý sa umiestnil na 3. mieste v hode šípkami na terč. V tomto trende chceme pokračovať aj v budúcnosti.

Oceňujeme veľmi dobrú spoluprácu s predstaviteľmi mesta p. J. Slovákom – primátorom mesta, MVDr. T. Balážikovou, p. M. Kollárikom – konateľom mestských lesov, ktorí sponzorujú naše podujatia a naše aktivity. Uzavreli sme dohodu medzi JDS Dobšiná a Mestskými lesmi Dobšiná o vzájomnej spolupráci. Lesy nás sponzorujú a naša organizácia im vypomáha pri udržiavaní parkov a lesa.  Taktiež oceňujem dobrú spoluprácu s Mestským kultúrnym strediskom a Centrom voľného času detí a mládeže. Všetkým organizáciám ďakujem za spoluprácu a dúfam, že v tomto trende budeme pokračovať aj v budúcnosti.  Nakoniec patrí  poďakovanie odchádzajúcim členom výboru za dobrý prístup k plneniu úloh.

Veľká účasť na jednotlivých podujatiach nás presviedča o tom, že naša práca má zmysel a dáva nám chuť organizovať a zúčastňovať sa ďalších podujatí. Teší nás, že naši členovia  sa neuzatvárajú do samoty svojich domovov, ale našli si uplatnenie v organizácii a tým si spestrujú a oživujú jeseň svojho života. Na hodnotiacej schôdzi prebehli voľby MO JDS v Dobšinej. Zvolil sa nový výbor, ktorý je zvolený na 4 – ročné obdobie a pozostáva z týchto členov: Anna Novotná- predsedníčka, Anna Grofčíková –podpredsedníčka, Marta Grančáková- tajomníčka, Mária Haššová- pokladníčka, Členovia: Viera Šmelková, Anna Majeriková, Božena Reďkovská, Anna Zahoranská, Albína Klementíková. Predsedníčka revíznej komisie: Valéria Galajdová- členka RK.

Na schôdzi v diskusii vystúpil Ján Slovák – primátor mesta, ktorý informoval prítomných o pripravovaných akciách v Dobšinej, Ján Klobušník za okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov Rožňava. Pozdravili prítomných a popriali im ako aj novému výboru v ďalšej práci veľa úspechov.

Anna Novotná MO JDS Dobšiná

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »