Kultúra

Výstava Rómske ručičky III v Komunitnom centre Dobšiná

 

V utorok 25. augusta 2020 bola v Komunitnom centre Dobšiná zahájená výstava tvorivých prác „ Romane vastóra III“ – „Rómske rúčky III“. Výstavu zorganizovali pracovníci KC Dobšiná v spolupráci s OZ Komunitné centrum Rómov Roštár.

Výstavu zahájil a prítomným sa prihovoril primátor Mesta Dobšiná, pán Ján Slovák, ktorý ocenil konanie takýchto podujatí. Následne riaditeľ OZ Komunitné centrum Rómov Roštár, PhDr. Jozef Červenák predstavil projekt „Romane vastóra III „ – „Rómske rúčky III“, ako aj aktivity a činnosti komunitného centra v Roštári. Kurátorka výstavy , pani Helena Laliková Červenáková prítomným priblížila jednotlivé výrobky, i postup ich výroby, z akých materiálov boli zhotovené a čím sú zaujímavé a jedinečné. Spestrením podujatia boli i dievčatá odeté v tradičných krojoch, ktoré predvádzali výrobu kvetín z korálkov. Pracovníci Komunitného centra Dobšiná pripravili program na toto podujatie. Pieseň Sako Džanel v podaní Tamarky Kašparovej a temperamentný tanec sesterského tria „ Šukar čajóra“ prezentovali spevácky a tanečný talent dievčat, ktoré navštevujú komunitné centrum.

Celé podujatie sa nieslo v príjemnej a inšpiratívnej atmosfére. Výstava „ Romane vastóra III „   „Rómske rúčky III“ bude inštalovaná v Komunitnom centre Dobšiná  počas celého týždňa do piatka 28.augusta 2020. Týmto chceme pozvať všetkých obyvateľov mesta, ktorí majú radi tvorivé činnosti, alebo sa chcú v tvorení inšpirovať k návšteve komunitného centra.

Ing. Mgr. Zuzana Majorosová, OG KC Dobšiná

Translate »