Aktuality

V stredu zasadne Mestské zastupiteľstvo + materiály

 

Primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák (nezávislý) zvolal v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení v poradí 2. zasadanie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 21. januára o 16:00 hod. v obradnej miestnosti Mestského úradu č. dverí 13 v Dobšinej. Zasadania sú zo zákona verejné a môže sa ich zúčastniť každý občan. Kompletné materiály na Mestské zastupiteľstvo si môžete stiahnuť v linku pod príspevkom.

Na stiahnutie: Materiály na 2. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Dobšinej

 Program 2. zasadania Mestského zastupiteľstva:

 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Správy z vykonaných kontrol
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Dobšiná na I. polrok 2015
 4. Zmena organizačnej štruktúry mesta Dobšiná
 5. Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Dobšiná
 6. Zmena Organizačného a rokovacieho poriadku komisií MsZ – § 3 stále komisie MsZ
 7. Návrh na zloženie členov komisií MsZ
 8. Návrh na delegovanie nových členov školských rád
 9. Návrh na vytvorenie Ústrednej inventarizačnej komisie
 10. Príloha č. 1 k VZN č. 137/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených mestom Dobšiná pre rok 2015
 11. Doplnenie Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií v meste Dobšiná
 12. Správa o vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrolách za rok 2014 a Ročný plán preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Dobšiná na rok 2015
 13. Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2015 a Plán práce a zasadnutí MsR na I. polrok 2015
 14. Návrh na zloženie členov dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Dobšiná, s.r.o.
 15. Návrh na zloženie členov dozornej rady spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o.
 16. Schválenie ceny stočného pre mesto Dobšiná na rok 2015
 17. Aktualizácia Povodňového plánu záchranných prác mesta – zloženie mestskej povodňovej komisie a technického štábu
 18. Výpožička nehnuteľného majetku v k. ú. Dobšiná
 19. Rôzne
  – Schválenie obradnej miestnosti v Dobšinej
  – Žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
  – Príprava Plánu hlavných úloh na roky 2015-2018
  – Informatívna správa o petícií za obnovu železničnej osobnej dopravy
  – Návrh na nákup notebookov alebo tabletov pre poslancov MsZ
  – Informatívna správa o vyhlásení výberového konania na funkciu konateľ spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o.
 20. Diskusia a interpelácie poslancov
 21. Návrh na uznesenie
 22. Záver

  Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »