Športový deň ZO SZTP v Dobšinej

 

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dobšinej v sobotu dňa 15.6.2019 v areáli Alweg usporiadala športový deň a 6.ročník súťaže v streľbe zo vzduchovky. Na športový deň prijali pozvanie aj členovia ZO SZTP z Gemerskej Polomy a členovia Jednoty dôchodcov z Dobšinej a člen SZTP s Bratislavy. V sobotu ráno súťažiacich privítalo horúce letné počasie a vykosené pripravené športovisko. Hlavnou disciplínou bola streľba zo vzduchovky. Pri tejto disciplíne odborný dohľad zabezpečovali členovia Poľovníckeho združenia Ivan Garan a Michal Lelko, za čo im touto cestou ďakujeme. Sprievodnými disciplínami boli hod granátom, hod polenom a hod na plechovky. Do športových súťaží sa zapojili aj deti.

Na Alwegu vládla pravá športová atmosféra. V streľbe zo vzduchovky v kategórii družstvá prvé miesto obsadila ZO SZTP v Dobšinej, druhé miesto ZO SZTP Gemerská Poloma tretie miesto Jednota dôchodcov Dobšiná a štvrte miesto SZTP Bratislava. V kategórii MUŽI prvé miesto obsadil Ján Šafár, druhé miesto obsadil Jozef Lelko a tretie miesto Emil Šmelko. V kategórii ŽENY prvé miesto získala Eva Mihóková, druhé miesto Mária Haššová a tretie miesto Darina Šafárová. Poháre, diplomy a ceny víťazom odovzdal predseda ZO SZTP Jozef Lelko a podpredseda Juraj Garan. Asi najväčšiu radosť z diplomov a cien mali deti. Na záver si všetci pochutnali na dobrom guláši, ktorý varil Milan Lipták, ktorému patrí vďaka. Záverečnú atmosféru umocnili hudobníci – Ján Šafár z Gemerskej Polomy, Emil Šmelko z Jednoty dôchodcov Dobšiná a Gustáv Dudra s hudobným doprovodom. Všetci prítomní si aj spoločne zaspievali.

Touto cestou chceme poďakovať Mestu Dobšiná a primátorovi mesta Dobšiná Jánovi Slovákovi, vedeniu spoločnosti Mestské lesy Dobšiná s.r.o. a Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o za materiálnu a finančnú pomoc. Ďakujeme sponzorom: Karolovi Horníkovi, poslancovi KSK a MsZ, Martinovi Liptákovi – MarVin, Igorovi Opremčákovi, , MO Matice Slovenskej, evanjelickému farárovi R. Gdovinovi, o.z. ŠK Dobšiná, Katke Višňanovej a členkám ZO Andrei Lindákovej, Márii Hutníkovej a Márii Krupárovej za materiálnu pomoc. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili, osobitne ďakujeme tým členom ZO SZTP a Jednoty dôchodcov, ktorí sa podieľali na príprave športového podujatia. Na záver blahoželáme výhercom a tešíme sa na spoločné podujatia aj v budúcom roku.

Text a foto : členovia ZO SZTP v Dobšinej

Translate »