Aktuality

Realizujú projekt starostlivosti o dieťa v domácom prostredí

 

V rámci projektu: Rodičovské centrum – raná starostlivosť o dieťa v domácom prostredí OZ Detstvo deťom rozšírilo svoje doterajšie aktivity, ktoré boli doposiaľ zamerané najmä na mladé rodiny, na deti v predškolskom a mladšom školskom veku a na dospievajúce dievčatá o ďalšiu oblasť svojho pôsobenia – ranú starostlivosť. Pravidelne sa v našom rodičovskom centre – „Domčeku“ stretávajú aj mladé mamičky s malinkými bábätkami vo veku od narodenia do jedného roka a s deťmi do troch rokov. Včasná intervencia a raná starostlivosť má pre správny vývin dieťatka nesmierny význam, pretože je vysoko efektívna z hľadiska sociálneho, emocionálneho i vzdelávacieho. Je preukázané, že dieťatko, ktoré dostáva primeranú starostlivosť včas, má väčšiu šancu dosiahnuť svoj vývinový potenciál.

Pre každé dieťa najvhodnejšou a prirodzenou formou by mala byť primeraná starostlivosť a rozvíjanie schopností dieťaťa po všetkých stránkach v rodinnom domácom prostredí, preto sa zameriavame aj na sprevádzanie rodičov v starostlivosti o dieťatko od narodenia a postupné budovanie a posilňovanie rodičovských kompetencií priamo v komunite. Dve z našich mamičiek, ktoré navštevujú RC Detstvo deťom od začiatku jeho fungovania, dnes prezentujú získané poznatky, vedomosti a výchovné prístupy ďalším mamám v ich domácom prostredí. Navštevujú rodiny v teréne, odovzdávajú im svoje vedomosti a skúsenosti, učia ich, ako sa s dieťatkom hrať, ako stimulovať jeho rozvoj, prinášajú do rodín rôzne rozvíjajúce hračky a hry, detské knihy, vymaľovánky, ceruzky, farbičky…

Hry s bábätkami a batoľatami v Domčeku i v rodinách sa stali veľmi obľúbenými. Na stretnutiach sa s mamičkami popri hraní sa s  bábätkami veľa rozprávame o správnej starostlivosti o deti, hygiene, výžive, bezpečnosti, zdraví, o stimulácii rozvíjania motoriky, reči, myslenia, pamäti, pozornosti, o výchove detí, o vedení domácnosti… o každodenných starostiach i radostiach, mamičky si dokážu navzájom poradiť a podporiť sa. Súčasťou stretnutí je aj prezentácia a výroba materiálne i finančne nenáročných hier a hračiek, ktorými však dokážeme veľmi efektívne stimulovať rozvoj dieťatka a ktoré dokážu mamičky vyrobiť aj v domácich podmienkach. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Za OZ Detstvo deťom Z. Leskovjanská a E. Liptáková

Translate »