Pripomenuli sme si 75. výročie oslobodenia Dobšinej

 

V pondelok 27. januára zorganizovalo Mesto Dobšiná a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) spomienkovú slávnosť na počesť 75. výročia oslobodenia nášho mesta. Prítomní občania si na námestí, kde je inštalovaná pamätná tabuľa, pri ktorej držali stráž členovia baníckeho združenia Bruderschaft, vypočuli báseň, ktorú predniesla Mária Gazdíková a neskôr príhovor zástupkyne samosprávy, MVDr. Terézie Balážikovej ktorá privítala prítomných obyvateľov. Následne sa slova ujal predseda SZPB v Dobšinej František Novotný, ktorý priblížil historické súvislosti, viažuce sa k Dobšinej a jej okoliu.

27. január je všeobecne symbolickým dňom, keďže oslobodenie nášho mesta sa prelína s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu. V rovnaký deň ako Dobšinú totiž pred 75. rokmi Červená armáda oslobodila koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brzezinka). V mestskej kronike je zapísané, že 27. januára 1945 vstúpili na územie mesta ako prvé rumunské jednotky, bojujúce vo zväzku 2. ukrajinského frontu. Ako priblížil pán František Novotný: „24. Januára 1945 začali okupantské jednotky z Dobšinej ustupovať najmä cez Stratenú. Ústup sťažila snehová kalamita, pri ktorej napadalo asi pol metra čerstvého snehu. Oslobodenecké Rumunské oddiely sa blížili.

Dňa 26. januára bolo už v Dobšinej prázdno a všade panovalo ticho. Obyvatelia boli ukrytí v pivniciach a čakali na osloboditeľov. Očakávali sa Rusi, no ráno 27. januára 1945 stretnutie sa s Rumunskými oddielmi, bolo veľkým prekvapením. Obyvatelia vyšli zo svojich úkrytov a neskôr prišli do mesta aj ruské oddiely, ktoré preverovali mesto od nástrahy mín. Oslobodenie mesta sa tak úplne naplnilo.“ Na spomienkovej slávnosti oslobodenia mesta, sa tak ako každoročne stretli občania, aby si svojou účasťou uctil tých, ktorí položili životy za dnešnú slobodu. Najmä mladá generácia, má nezáujem o účasť, ale tým aj obrovský deficit vedomostí z histórie svojho mesta. Vojna, či oslobodenie patria do minulosti, no pripomíname si ich preto, aby sme sa z úspechov, ale aj vtedajších chýb aj dnes poučili.

Text & foto: Red. JK

Translate »