Aktuality

Prestížne ocenenie Roma Spirit 2019 pre Mesto Dobšiná

 

Ocenenie Roma Spirit 2019, plné inšpiratívnych príbehov, ľudskosti, solidarity a spolupráce, pozná víťazov! Sedem laureátov 11. ročníka si prevzalo ocenenie z rúk členov Medzinárodnej odbornej poroty a Poroty Čin roka, ktorí o víťazoch rozhodli len pár hodín pred začiatkom galavečera, ktorý sa konal 01.12.2019. Roma Spirit 2019 moderovali Vera Wisterová a Rudo Danihel ‚Čavalenky‘, ktorý v programe aj vystúpil. Medzi gratulantmi nechýbali Braňo Jobus, Anabel Mollová a Markus Daniel, Tomáš Botló a mnohí ďalší skvelí umelci.

Ocenenie Roma Spirit 2019, spomedzi 21 finalistov, získali mimovládna organizácia SPOLU – Slovensko, reportérka Marie Balážová Melníková, Mesto Dobšiná, spoločnosť KOSIT a.s, Pavol Czeranko a Štátna vedecká knižnica v Prešove. Mesto Dobšiná bolo spomedzi troch ďalších miest nominované za efektívnu činnosť pri odstraňovaní segregácie a začleňovaní marginalizovaných komunít prostredníctvom aktivít v oblasti podpory bývania, zamestnanosti a školstva.

Za naše mesto cenu na slávnostnom galavečeri prebral referent pre styk s rómskou komunitou, Marián Bubenčík z rúk Isabely Mihalachei (referentky ENAR) a Ábela Ravasza, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Ako delegáti uviedli, je dôležitým symbolom vyzdvihovať prácu obcí a miest. Nedeje sa to vždy, aby obce prevzali iniciatívu a pozreli sa na nezrovnalosti medzi majoritnou populáciou a tými najzraniteľnejšími, v tomto prípade Rómami. „Je veľmi dôležité prezentovať každoročne obce a mestá, kde sa to darí. Lebo výhovoriek je dosť. Nedá sa, nechceme, nevieme to spraviť, nedá sa s Rómami, nedá sa s nerómami. Potrebujeme k tomu ľudí, starostov, primátorov, poslancov, najmä miestnych aktivistov, terénnych pracovníkov, ktorí to robia a chcem poďakovať za ich prácu v obciach kde sa to naozaj deje a ostatné obce nech sa inšpirujú,“ zhodnotil Ábel Ravasz.

Marián Bubeník zhrnul úspechy, ktoré mesto Dobšiná dosiahlo a v samotnej prezentácií nášho mesta podotkol, že celý systém je postavený na nerobení rozdielov a maní rovnakého práva, ale aj povinností. Za najväčší úspech zo všetkých považuje zbúranie vyše 80 nelegálnych chatrčí a následnú výstavbu vyše sto nájomných bytov nižšieho štandardu, ktoré Mesto Dobšiná stavalo od roku 2017. „Ja osobne som na to nesmierne hrdý a poďakovanie patrí všetkým ľuďom v našom meste, že sa odhodlali na túto cestu a že privítali túto zmenu,“ uviedol Marián Bubenčík. Celý záznam z galavečera môžete nájsť na tomto odkaze, z ktorého vám pod príspevkom prinášame zostrih videa z ocenenia pre naše mesto.

Zdroj: Roma Sirit, úprava Red. MD

Translate »