Aktuality

Potraviny zo škôl využijú v prospech sociálne slabých

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. marca 2020 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzkach školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania a na základe usmernenia Ministerstva školstva SR, bola v školských jedálňach pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dobšiná urobená inventúra skladových zásob potravín.

Na základe písomného súpisu všetkých potravín, ktorých doba trvanlivosti mala resp. má uplynúť počas mája sa samospráva mesta Dobšiná rozhodla pre ich účelné využitie. Potraviny boli darované Miestnemu spolku Slovenského Červeného kríža v Dobšinej, ktorý ich prvýkrát dnes, 06.05.2020 s pomocou terénnych sociálnych pracovníkov odovzdal sociálne odkázaným obyvateľom mesta.

Ako povedal Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná: “Bola by škoda, keby tieto potraviny skončili v kontajneri pre uplynutie doby trvanlivosti. Takto každomesačne pred skončením záruky poslúžia tým, ktorí to potrebujú. Oslovili sme preto miestny spolok Slovenského Červeného kríža, ktorý na našom území vykonáva nielen zdravotnícku, ale aj humanitárnu a sociálnu činnosť a úzko spolupracuje s Mestom Dobšiná aj počas pandémie koronavírusu.“ MS SČK Dobšiná tak na náklade poznatkov od terénnych sociálnych pracovníkov poskytne tieto potraviny každomesačne obyvateľom v sociálnej tiesni, pričom ich poučí aj o prevencii ochorení.

Predsedníctvo SČK Dobšiná

Translate »