Aktuality

Potravinová pomoc prišla do Dobšinej aj v marci

 

Dňa 09. marca 2020 do Dobšinej prišla ďalšia vlna potravinovej pomoci. V našej oblasti túto činnosť vykonáva Slovenský Červený kríž (SČK), ktorý je do výdaja zapojený ako distribútor zadávateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). Pomoc je určená pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, tiež starobných a invalidných dôchodcov, kde vo všetkých prípadoch musia byť príjemcovia v hmotnej núdzi.  Dovedna bolo už v tejto 15. vlne potravinovej pomoci v meste Dobšiná vydaných 515 balíkov, ktoré putovali k 209 prijímateľom, ktorých určil ÚPSVaR.

Balíčky sa vydávali prostredníctvom pracovníkov Územného spolku SČK v Rožňave od 08:00 hod. v priestoroch  bývalej materskej školy na ulici P.J. Šafárika v jednom z vyprázdnených objektov. Tam sa zriadil provizórny sklad pre potraviny, v ktorom boli na paletách umiestnené stovky zaistených balíčkov. Jeden balíček potravinovej pomoci váži asi 13,5 kg a sociálne odkázaní obyvatelia v ňom nájdu 21 druhov základných trvanlivých potravín na prípravu jedál, všetko v celkovej hodnote 33,66€.

Distribúcia balíčkov pomoci je financovaná z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), ktorý vznikol v roku 2014, do ktorého je zapojený aj SČK. Vo fonde bolo vyčlenených na tieto aktivity do roku 2020 dovedna 64,8 milióna eur. Najviac odkázaní obyvatelia hovoria o pomoci, ktorá síce nerieši ich situáciu dlhodobo, no aspoň sčasti dokáže vypomôcť v ťažkej situácii, v ktorej sa ocitli.

Juraj Karika, predseda SČK v Dobšinej

Translate »