Aktuality

Poslanci vyzvali primátora na zrieknutie sa navýšeného platu

 

V úvode v poradí už 26. zasadania Mestských poslancov predložila hlavná kontrolórka mesta Dobšiná Mgr. Eva Mihóková správu o kontrole plnenia uznesení, kde konštatovala, že v súčasnosti neeviduje žiadne nesplnené uznesenia. Následne predložila aj kontrolu, ktorú vykonala v Centre voľného času, a Základnej škole, kde konštatovala, že kontrolou bolo preverené dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a v kontrolovaných oblastiach v súčasnosti nie sú zistené nedostatky. Poslanci jej následne schválili aj plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2013.

Nasledovala informácia o prvej úprave rozpočtu mesta Dobšiná. V celku vedúca finančného odbor Janka Šrenkelová konštatovala vo svojej správe, že : „Záverom môžeme konštatovať, že naše mesto je v dobrej finančnej kondícií, má v súčasnosti finančné prostriedky z rozpočtového hospodárenia roku 2013, keď výsledok hospodárenia k 31.5.2013 má hodnotu 419 228 €  a taktiež rezervy na fondových účtoch, ktoré sú v hodnote  315 tis. eur. Okrem toho neevidujeme  ani záväzky po splatnosti.“

V bode o majetku bol najskôr prerokovaný bod o predaji mestského vozidla, ktorú predniesol Eduard Tišliar, vedúci odboru majetku. Ten poslancom predložil obálku, v ktorej bola ponuka od záujemcu z Liptovského Mikuláša, ktorý ponúkol 3 600 eur. Mestskí poslanci vzhľadom na dostačujúcu ponúkanú sumu odpredaj motorového vozidla záujemcovi schválili. Predložené boli aj dve žiadosti, pričom sa prvá týkala odpredaja pozemku súkromnej osobe z Košíc v Lányi Hute a druhú podala Spojená škola na predĺženie nájmu reštaurácie Tri ruže.

Poslanci žiadosti schválili a škola dostala do nájmu budovu na obdobie do 1. augusta 2014 za symbolické jedno euro, vzhľadom na osobitý zreteľ. Zastupiteľstvo v závere schválilo zámer odkupu pozemku o výmere 1126 metrov2 za cenu znaleckého posudku, prípadne dohody s vlastníkom, ktorý je potrebný pre organizovanie Dobšinského kopca.

V ďalších bodoch bol poslancami schválený plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Poslanci následne prerokovali plat primátora mesta Karola Horníka (Smer-SD). Z tohto bodu vám prinášame video, kde zaujal svoje stanovisko primátor mesta. Poslanec Ján Slovák (nezávislý) a poslanec Jozef Gorej (SNS) ho vyzvali k zrieknutiu sa navýšenia 35% k základnému platu. O ďalších témach vás budeme informovať v budúcich príspevkoch.

Foto & video: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »