Aktuality

Opatrenia Mesta Dobšiná na sociálnom úseku proti koronavírusu

 

V rámci boja proti šíreniu koronavírusu naše mesto, rovnako ako veľa iných samospráv, pristúpilo k mnohým opatreniam, usmerneniam a ku preventívnej činnosti, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19. V prvom rade  sociálne pracovníčky mesta mysleli na skupinu ľudí, ktorá je najohrozenejšia, a to ľudia v dôchodkovom veku a chronicky chorí pacienti. Všetci sa zapojili do práce, bola verejne vyhlásená žiadosť o pomoc pri zháňaní materiálu a pri šití ochranných rúšok, ktoré v tom čase neboli nikde dostupné. Na základe tejto prosby, ktorú sme adresovali obyvateľom spoločne so Slovenským Červeným krížom v Dobšinej sa nám ozvalo a pomohlo nám množstvo úžasných ľudí, ktorým týmto chceme vyjadriť veľkú vďačnosť a poďakovať sa im aj takto verejne.

ĎAKUJEME : Irene Červenákovej, Eve Wágnerovej, Sylvii Tešlárovej, Marte Hutníkovej, Márii Rybárovej, Ivete Ďurajovej, Ivete Ševcovej, Janke Liptákovej, Silvii Šmelkovej, Andrei Vilimovej, Alene Lelkovej st., MUDr. Ingrid Gallovej, Magde Václavikovej, Zuzane Korfantovej, občianskemu združeniu Detstvo deťom, spoločnosti VEOLIA,a.s.Edite Kašparovej, Andrei Romokovej, Anne Ruppovej, Andrei Flochovej, Dane Husárovej, Ivete Deliovej, BaO Anh Eme, Detskému domovu v Dobšinej. S pomocou týchto ľudí a sociálnych pracovníkov mesta sa nám v krátkom čase podarilo distribuovať ochranné rúška všetkým ohrozeným nad 65 rokov spolu s poučením, ako dbať na bezpečnosť počas koronakrízy a s kontaktmi na sociálne pracovníčky, ktoré zabezpečia v prípade potreby pomoc pri donáške nákupu, či liekov.

Ochranné rúška boli poskytnuté aj opatrovateľkám, ktoré opatrujú našich seniorov, aktivačným pracovníkom, terénnym sociálnym pracovníkom a mestskej polícii. V rámci preventívnej činnosti naši terénni sociálni pracovníci, vajda, mestská polícia a Slovenský Červený kríž poskytovali rúška do domácností, ktoré si ich nevedia zabezpečiť. Ich úlohou bolo aj denne poskytovať informácie a inštrukcie o nutnosti nosiť rúško, o zvýšenej hygiene a o iných skutočnostiach týkajúcich sa situácie v čase koronakrízy. Súčasťou opatrení, ktoré zaviedlo mesto, je aj  pravidelná denná chlórová dezinfekcia v bytovkách na Dedičnej ulici, na ktorú dozerá referent pre styk s rómskou komunitou Marián Bubenčík, ktorý zároveň denne upozorňuje obyvateľov na nutnosť dezinfekcie bytov, kľučiek, osobných predmetov, rúšok a pod.

Okrem toho bolo jeho úlohou sledovať migráciu obyvateľov na osade, či niekto neprišiel zo zahraničia, či z iného mesta a taktiež sledovanie rodín v domácej karanténe.  Bezpečnosť sledovali aj členovia MOPS pri mestskej polícii, ktorých úlohou bolo zabrániť, aby sa obyvatelia Dedičnej ulice stretávali a zoskupovali vo väčších skupinách a dozerali aj na nosenie ochranných rúšok. V zariadení opatrovateľskej služby v našom meste sa taktiež sprísnili bezpečnostné a hygienické opatrenia, aby aj klienti tohto zariadenia boli chránení.  Všetci pracovníci Mesta Dobšiná pomáhajú ako vedia, v rámci svojich možností a robia všetko pre to, aby sa ochorenie nešírilo a dúfajú, že čoskoro sa náš život vráti do zabehnutých koľají a začneme si viac vážiť život a zdravie všetkých.

Mgr. Anna Wágnerová

Translate »