Aktuality

Nový prednosta mestského úradu sa prihovára Dobšinčanom

 

Vážení Dobšinčania, vzhľadom k tomu, že od tohto roku budem pôsobiť v samospráve mesta Dobšiná, chcel by som sa vám prihovoriť a predstaviť. Volám sa Pavol Burdiga, som ženatý, mám 2 dcéry a som už dvojnásobným starým otcom. Šesť rokov som pôsobil v samospráve ako primátor mesta a predtým ako viceprimátor. Keďže mám skúsenosti a rozhľad vo veciach verejných, chcel by som  svojou aktívnou prácou a prístupom prispieť  k ďalšiemu rozvoju vášho mesta. Po oboznámení sa so svojím pracoviskom vysoko hodnotím všetko, čo sa vo vašom meste vybudovalo a dosiahlo skoro vo všetkých oblastiach každodenného života.

Nikdy však nie je koniec aktivitám, ktoré na nás čakajú v budúcom období, vždy je čo zveľadiť, skrášliť, vyriešiť, opraviť, zrekonštruovať, či skultúrniť. Budem sa snažiť pristupovať k svojim povinnostiam s rešpektom, bez akejkoľvek zaujatosti, čestne a vecne, konštruktívne a zodpovedne. Spolupracoval som so zamestnancami rožňavskej samosprávy vždy bez emócií, ľudsky, pragmaticky, so zmyslom pre konštruktívny dialóg.  Opodstatnené výhrady k riešeniu problémov som prijímal s pokorou a s možnosťou hľadania toho najlepšieho výsledku pre občanov. V súčasnosti pôsobím aj ako poslanec VUC, čo v minulosti bolo a naďalej bude prínosom pre tento región. Nie som zaťažený populistickými vyjadreniami, mám rád ľudí, ktorým záleží na meste, v ktorom žijú, mám rád ľudí tvorivých, kreatívnych, ľudí, ktorí nielen kritizujú prácu svojich rodákov, ale priložia ruku k dielu.

Otvorenosť a úprimnosť budú vždy hodnoty, ktoré u mňa víťazia nad ohováraním, osočovaním, závisťou a nepodloženou kritikou. Prajem si, aby sme spoločne prispievali k rozkvetu Dobšinej, aby sme veľa debatovali o vašich problémoch, aby sme si našli k sebe cestu, po ktorej budeme kráčať spokojní, hrdí a šťastní. Dôverujem zdravému rozumu, otvorenému srdcu a spoľahlivým ľuďom. Teším sa na spoluprácu a želám vám veľa krásnych a šťastných chvíľ v živote.

Pavol Burdiga, prednosta MsÚ Dobšiná    

Translate »