Novozvolený primátor Dobšinej a poslanci zložili sľub a ujali sa funkcií

 

V  priestoroch divadelnej sály kultúrneho domu sa dňa 03.12.2018 o 16:00 hod. zišlo nové vedenie mesta Dobšiná pozostávajúce z primátora a jedenástich mestských poslancov. V úvode zasadnutia dostala slovo predsedníčka miestnej volebnej komisie Bc. Jarmila Liptáková, ktorá zrekapitulovala výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí. Po následnom slávnostnom zložení sľubu novozvoleného primátora a poslancov sa stalo zloženie Mestského zastupiteľstva v Dobšinej právoplatným a uznášaniaschopným pre ďalšie úkony. Novovymenovaný primátor, Ján Slovák navrhol program, ktorého prvým bodom bolo poverenie výkonom svojho zástupcu. Zástupkyňou primátora sa stala MUDr. Ingrid Gallová. Ďalej boli vymenovaní aj členovia Mestskej rady, kde sa jej členkou zo zákona stala MUDr. Ingrid Gallová a ďalej Juraj Floch a Jozef Gorej.

Pri Mestskom zastupiteľstve pracujú aj komisie, ktoré majú svojich predsedov z radov poslancov. Dovedna bolo určených 6 komisií a budú ich viesť: Finančná komisia – MUDr. Ingrid Gallová a členka komisie Ing. Janka Kračunová, Komisia správy majetku, bytov a životného prostredia – Ing. Miriam Vlčeková a člen komisie Jaroslav Krupár, Komisia pre riešenie regionálnej, sociálnej a rómskej problematiky, verejného poriadku a škôd – Juraj Floch a člen komisie Martin Lipták, Komisia školstva, telovýchovy, športu a kultúry – Jozef Gorej a člen komisie Karol Horník, Komisia odborno-technická, výstavby a podnikateľskej činnosti – Radovan Žori a členka komisie Iveta Deliová, Osobitná komisia, ktorá pozostáva z členov: Iveta Deliová, Ján Hudák a Martin Lipták.

Primátorovi mesta vyplýva z funkcie aj úloha sobášiaceho a ďalšími sobášiacimi sa stali MUDr. Ingrid Gallová, Jozef Gorej, Ing. Miriam Vlčeková, Karol Horník. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov bol schválený aj mesačný plat primátora mesta Dobšiná, ktorý je súčinom mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý je 2,60 s platnosťou od 04.12.2018 až do opätovného prerokovania platu mestským zastupiteľstvom. Jedná sa podľa počtu obyvateľov o zákonom stanovený minimálny plat 2481€ mesačne v hrubom (v čistom 1781€ pri neuplatnení nezdaniteľnej čiastky), ktorý nebol nijako navýšený, pričom poslanci môžu schváliť podľa zákona až jeho 60% navýšenie.

„Chcem sa poďakovať za dôveru, ktorú ste mi vložili do rúk, aby toto mesto mohlo pokračovať v tom v čom začalo. Pevne verím, že novozvolený kolektív poslancov je prínosom pre naše mesto a budeme ďalej napredovať a spoločnými silami riešiť všetky problémy, ktorých je v našom meste neúrekom. Toto volebné obdobie bude obdobím dokončenia projektov a dofinancovania vecí, ktoré sme začali riešiť v predchádzajúcom volebnom období. Rád by som ho nazval obdobím chodníkov a ciest, pretože už z jari sa nám podarí vyasfaltovať dve ulice a takto by sme radi pokračovali aj s ďalšími ulicami, aby naše mesto vyzeralo čoraz lepšie a samozrejme pokúsime sa vytvoriť čo najviac pracovných miest,“ vyslovil primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák vo svojom záverečnom príhovore. Úplný videozáznam z ustanovujúceho zasadnutia a fotografie nájdete pod príspevkom.

Text, foto & video: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »