Nesúhlasím s námestím v takejto forme

 

 

Vážení občania mesta Dobšiná, prihováram sa Vám ako poslanec MsZ považujúci to za svoju povinnosť k Vám voličom, ale aj ako obyvateľ mesta, ktorý tu žije, pracuje, vychováva potomka a plánuje svoju budúcnosť. Máme nové námestie, je to chvályhodné, že sa podarilo zrealizovať takýto projekt a určite na tom má zásluhu kopu pracovitých ľudí, ktorí to realizovali s dobrým úmyslom a tým patrí vďaka za ich prácu. Potom je tu druhá skupina ľudí, ktorí si z tohto projektu urobili zlatú sliepočku spôsobom provízií za podpisovanie zmlúv, dodávania subdodávkových firiem za podivných okolností a dokonca zapojením do prác našich spoluobčanov na VPP.

 

Nebudem sa zaoberať skupinou týchto ľudí, pretože mi bolo povedané, budem ich citovať: „ aby ťa tieto reči nemrzeli to musíš všetko dokázať “ mrzieť ma to určite nebude vážení „ vyvolení „  a dokazovanie nechám na iných. Pravdepodobne by som sa s tým ani nezaoberal keby to námestie bolo pekné, kvalitne urobené zo zachovaním historického nádychu a hodné ceny cca 1 000 000 EUR. Žiaľ pravda je taká, že do dnešného dňa som v Dobšinej nestretol občana, ktorý by na adresu námestia povedal nejakú chválu. Je to zarážajúce a smutné, nemôžem si síce dovoliť tvrdiť, že sa to nepáči nikomu, lebo každý človek má inú predstavu o kráse, ale za seba môžem určite povedať ako amatérsky výtvarník, hudobník, že toto námestie je absolútne nevkusné, škaredé a nehodiace sa do historického jadra mesta, kde je megalománska ( komunistická ) plocha ohraničená historickými budovami. Nenachádzam tu žiadny súlad, po lopate povedané nemá to hlavu ani pätu.

 

Poďme pekne po poriadku, projekt rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny je financovaný s financií Európskej únie s 5% účasťou mesta. Nebudem tu rozoberať ako to presne je, nie som projektový odborník, no hlavné je to že je to pre mesto, pre ľudí v meste pre jeho obyvateľov. Čiže sa pýtam koľko ľudí sa vyjadrilo k projektu ??? Koľko ľudí videlo pred tým ako sa podpísala zmluva ako bude vyzerať dokončené dielo ??? Kde bola vytvorená maketa námestia ??? Riešenie autobusovej zastávky ??? Riešenie parkovacích miest ??? Prístup záchranných zložiek ???

 

Môžem si dovoliť odpovedať na pár otázok, pretože na nich viem odpovedať z vlastnej skúsenosti. Projekt bol podpísaný a schválený za zatvorenými dvermi za prítomnosti a rozhodnutia len pár vyvolených. Na MsZ v roku 2010 som sa pýtal ako občan poslancov koľký z nich videli projekt, žiaľ nikto, a na moju námietku prečo neboli prizvaní ľudia, ktorých sa to týka k stavebnému konaniu, aby sa vyjadrili mi odpovedané nebolo. Prečo asi ??? Vraj dostanem písomnú odpoveď, ktorú som aj dostal budem z nej citovať: 

 

 „Nakoľko sa jednalo o konanie s veľkým počtom účastníkov konania a pre zvlášť rozsiahlu stavbu, stavebný úrad upovedomil účastníkov konania o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení. Verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli mesta (vraj to bolo na tabuli vo vnútri mestskej radnice) 15 dní pred konaním miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v dňoch 9.7.2009 do 24.7.2009. V tomto čase mohli účastníci konania, dotknuté organizácie štátnej správy a iné dotknuté organizácie vzniesť svoje pripomienky a námietky k navrhovanej rekonštrukcii”.

 

Je zaujímavé, že 29.10.2010 na MsZ mi nevedeli odpovedať, ale v písomnej odpovedi už vedeli, že som sa mal vyjadriť od  9.- 24.7.2009 keď to viselo na nejakej nástenke. Vážení občania žiaľ v tom čase sa nevyjadril nikto, ako sa píše aj v odpovedi čiže 17.9.2009 nadobudlo stavebné povolenie právoplatnosť. Táto verejná vyhláška je podľa zákona možná, takže zákon porušený nebol a zainteresovaný to vymyslel veľmi dobre. Dobre v tom zmysle, žiadny občania už do toho „kecať“ nemôžu. Firma bola vybraná aj keď na druhý krát, pretože tá prvá nebola tá vyvolená. Preto bolo nové výberové konanie a hor sa do práce. Žeby Dobšinský nástenkový tender ???

 

Námestie je hotové a je pozde plakať nad touto hrôzou. Centrum mesta, ktorý sa dal krásne zladiť s autobusovou zástavkou, s priestorom na rôzne podujatia ako aj plochou na zhromažďovanie pre cca 5000 ľudí ( teraz pre cca 15 000 ) a zladený historickými prvkami nezabúdajúc, že sme mesto s baníckou históriou. Koľko bolo návrhov ??? Prečo sme ich nevideli ??? Je zarážajúce, že teraz sa riešia veci ako sú nedostatok parkovacích miest, autobusová zastávka, prístup záchranných zložiek a kto vie aké ešte ďalšie problémy sa časom ukážu.

 

 Autobusová zastávka sa dala riešiť na námestí, bolo potrebné zastaviť rekonštrukciu a prepracovať projekt dal som tento návrh a bolo to reálne vyriešiť, nepodarilo sa mi to, „vyvolení “ rozhodli ináč. Na poslednom MsZ som položil otázku všetkým prítomným, že komu sa páči nové námestie nech dvihne ruku. Nikto ju nedvihol ani samotný primátor sa nevyjadril, že sa mu to páči, šikovne to zahovoril.

 

Vážení občania, cítim sa vinný, že som v čase od 9. – 24.7.2009 nenavštevoval nástenku na mestskej radnici a tým som nereagoval ako aj všetci občania na tento projekt. V piatok 25.11.2011 bude slávnostné otvorenie a kolaudácia námestia vraj za účasti predsedu SMERU. Predpokladám, že zamestnanci mesta to budú mať povinné, naženú sa žiaci škôl, folklórny súbor, dychovka . . . A všetci sa budú radovať aké máme „krásne“ námestie. Mojím protestom bude nezúčastniť sa tohto falošného cirkusu, pretože prítomnosťou by som s týmto námestím v takej forme v akej je súhlasil a ja nesúhlasím!!!

 

Ján Slovák, poslanec MsZ Dobšiná

Foto: Upravili občania mesta na Facebooku 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »