Kultúra

Návšteva partnerskej školy v Šternberku

 

Mestá Šternberk a Dobšiná spája priateľstvo už niekoľko rokov. Toto partnerstvo veľmi dobre funguje aj medzi ZŠ Šternberk a ZŠ Dobšiná, o čom svedčia aj pravidelné návštevy kolegov učiteľov medzi týmito dvoma školami. Tento rok sme návštevu obohatili žiakmi, ktorí svojim českým spolužiakom z 1. stupňa predvádzali zaujímavé chemické pokusy. Martin Ovšonka (9.A) a Samuel Katrenič (7.A) spolu s dvoma žiačkami deviateho ročníka ZŠ Šternberk zabávali pripravenými pokusmi žiakov počas štyroch vyučovacích hodín a taktiež si obohatili svoje vedomosti. Súbežne kolegyňa z 1. stupňa navštívila  triedy  1. a 2. ročníka. S učiteľkami si vymenila skúsenosti súvisiace s vyučovacím procesom. Spoznala vyučovanie v Čechách, oboznámila sa s učebnicami. Spoznala žiakov jednotlivých tried, ktorí ju zavalili otázkami o Slovensku, ako aj o našej škole.

Učiteľky aj žiaci mali pripravený krátky program v triedach, tretiaci sa dokonca naučili aj slovenskú hymnu. Ako spomienku nám žiaci darovali vlastnoručne vyrobené indiánske čelenky. Poobede nás prijali na mestskom úrade 1. místostarosta Jiří Kraus a 2. místostarosta Mgr. Libor Šamšula, ktorí nám porozprávali o meste Šternberk. Následne sme absolvovali prehliadku krajského mesta Olomouc. Ďakujeme za príjemné privítanie a dúfame, že toto partnerstvo bude aj naďalej pokračovať.

Mgr. Jaroslav Hutník, Mgr. Gabriela Gondová, Mgr. Pavol Fajdek, Mgr. Zuzana Lefflerová, Mgr. Mária Hutníková

Translate »