Aktuality

Nadstavbu na Základnej škole v Dobšinej ukončia do konca októbra

 

Z dôvodu nedostatku tried a nevyhovujúcich priestorov na Základnej škole v Dobšinej, bolo riaditeľstvo školy nútené dve triedy umiestniť v priestoroch MŠ SNP a dve triedy na Hnileckej ulici v priestoroch bývalej budovy SE. V samotnej budove školy sa musela tiež zriadiť jedna trieda v priestoroch bývalého bufetu a ďalšia v kabinete školských dielní. Po konzultácii so zriaďovateľom v zastúpení primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka sa podarilo získať finančné prostriedky na rozšírenie priestorov a koncom júna 2017 sa začalo s rekonštrukciou podkrovných priestorov pavilónu A. Prostriedky v sume 250 000 eur boli uvoľnené koncom roka 2016 zo štátneho rozpočtu a boli nasmerované do Dobšinej za účelom skvalitnenia vzdelávania.

Ako pre náš portál povedal riaditeľ školy, Mgr. Jaroslav Hutník, „na danom objekte bude v ďalšej nadstavbe vybudovaných  päť učební, jeden kabinet a sociálne zariadenia, ktoré budú slúžiť žiakom školy v ďalšom vzdelávaní. Chcem upozorniť, že počet žiakov sa na škole nemení  a pohybuje sa okolo 610 každý školský rok. Práce na rekonštrukcii prebiehali počas letných prázdnin, kde po odkrytí pôvodnej strechy došlo po dažďoch k zatečeniu a tým poškodeniu stien tried, kabinetov, chodieb, a existujúcich sociálnych zariadení. Taktiež došlo z vlhkosti k poškodeniu nábytkového vybavenia a podláh dvoch tried, ktoré bude potrebné vymeniť. Firma, ktorá prevádza rekonštrukciu na vlastné náklady škody odstránila – omietky, stierky, maľovanie, tak, aby  sme mohli začiatok školského roka 2017/2018 slávnostne otvoriť. Ostatné poškodenia, ako je nábytok sa spisuje a po dohode s konateľom firmy bude na náklady firmy zakúpený nový. V súčasnosti prebiehajú práce v podkroví, kde sa budujú priečky, elektrické rozvody a vykonávajú vodoinštalatérske práce. Podľa vyjadrenia konateľa firmy, ktorá rekonštrukciu realizuje, všetky práce majú byť  ukončené do konca októbra 2017.“

K prebiehajúcim prácam na ZŠ v Dobšinej sa vyjadril aj stavbyvedúci RP Invest s.r.o., pán J. Filčak. „V priebehu realizácie projektu v pavilóne A došlo k zmene nosného systému samotnej nadstavby.  Zvislú časť navrhovaného nosného systému podľa projektovej dokumentácie tvorilo obvodové murivo a stĺpy z pórobetónových tvárnic. Nový nosný systém je monolitický železobetónový a tvoria ho stĺpy a prievlaky. Z toho dôvodu došlo k časovému posunu realizácie pavilónu A vzhľadom k tomu, že zhotovenie monolitickej železobetónovej konštrukcie je časovo a  technicky podstatne náročnejšie než pri pôvodnom riešení . Jedná sa hlavne o zhotovovanie výstuže a debnenia predmetných konštrukcií, dobu nadobudnutia únosnosti konštrukcií a pod. Stávajúca strešná konštrukcia bola pred realizáciou nadstavby odstránená. Jednotlivé nosné prvky krovu umiestnil predchádzajúci zhotoviteľ na železobetónové pätky, ktoré sa nedali zo statického, ani z konštrukčného hľadiska použiť pri riešení nadstavby. Taktiež atikové murivo nebolo zo strany zhotoviteľa zrealizované v miere postačujúcej na montáž nového predpokladaného muriva a následne strešných väzníkov. Tieto fakty nebolo možné v rámci inžinierskej a projektovej prípravy zistiť. Uvedené  skutočnosti viedli k posunu termínu výstavby. Žiaľ pri odkrytí takto veľkej strechy dochádza v prípade silných dažďov k zatečeniu čím vznikne poškodenie hlavne stien, čo nás veľmi mrzí. Tieto poškodenia odstraňujeme a iný poškodený majetok v plnej výške nahradíme. “

K nadstavbe na Základnej škole v Dobšinej sme požiadali o vyjadrenie aj primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka  „V priebehu realizácie nadstavby pavilónu na základne škole v Dobšinej došlo k posunu termínu ukončenia stavby z dôvodov, ktoré sa nedali predpokladať pri príprave. Po odkrytí strechy nastali nové skutočnosti, ktoré bolo potrebné riešiť zmenou projektu a následným zdĺhavejším riešením, ku ktorému sa odborne vyjadril zhotoviteľ. Počas odkrytia strešnej krytiny žiaľ došlo počas búrok k zatečeniu stien čo nás znepokojuje, pretože steny schnú veľmi pomaly. Situácia sa určite zlepší začatím vykurovania. Stavba je voči takýmto mimoriadnym okolnostiam poistená a všetky škody takto spôsobené znáša zhotoviteľ na svoje náklady.“ Týmto dokončením nadstavby sa zvýši najmä priestorová kapacita školy, ktorá už ďalej nebude nútená svoje triedy umiestňovať v iných objektoch.

Text & foto: Red. JK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »