Aktuality

Na opravu oporného múra sa zvolí vhodné technologické riešenie

 

Stavebným umením, ktoré pretrvalo dlhé storočia je Dobšiná doslovne popretkávaná. Jedným z dôkazov tohto tvrdenia sú oporné múry, ktoré sa tiahnu pozdĺž Zimnej ulice, kde sa vtedajší majstri rozhodli spevniť terén proti zosuvom pôdy a v neposlednom rade priniesť v tých dobách nové stavebné pozemky s inovatívnym riešením, zväčša pre domy tunajších pracujúcich, ktorí pozostávali najmä z radov baníkov. Úsilie starých Dobšinčanov vyvrcholilo do dnešnej podoby oporných múrov, čo dalo možnosť architektonickému vzniku Zimnej ulice ako ju poznáme dnes.

Najdôležitejší je fakt, že v dobách, o ktorých hovoríme, sa materiál pozostávajúci z kameňov vozil na furmanských vozoch, miestne kováčske dielne vyrábali ručne kované zábradlia, ktoré dodnes nájdeme pozdĺž celého oporného múru a vrcholom tohto diela boli vodné kašne, ktoré v Dobšinej obyvatelia poznajú pod pomenovaním četerne. Tie sa osvedčili nielen ako zdroj pitnej vody, ale tiež ako nevídaná pomoc pri požiaroch, ktoré mesto neraz zachvátili. Oporné múry v Dobšinej, sú často nazývané aj hladovými, keďže ich opätovná obnova, o ktorej už sú písomné záznamy sa udiala v rokoch 1924-1925, počas veľkej hospodárskej krízy.

Dnešnú podobu Zimnej ulice môžeme vďaka oporným múrom považovať za architektonický skvost, keďže je na Slovensku najdlhšou ulicou s takouto použitou úpravou. Zub času sa však podpísal aj na stave oporného múra, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou tejto známej ulice. Už v roku 2020 sme vás informovali, že v mesiaci jún sa jeho istá časť situovaná nad sídliskom Rozkvet rozpadla. Po oslovení statika a vybavení povolení do opravy zasiahla koronkríza a Mesto Dobšiná prostredníctvom Technických služieb mesta mohlo rekonštrukčné práce zrealizovať v roku 2022.

Na treťom nájazde oporného múra sa však situácia zopakovala aj vo februári 2023. Z dôvodu statického narušenia oporného múru na Zimnej ulici sa vozovka od súpisného čísla domu 255 po súpisné číslo 261 na danom úseku uzavrela. Mesto Dobšiná požiadalo obyvateľov, aby rešpektovali dopravné značenie obchádzky daného úseku a taktiež, aby neparkovali a nevchádzali na jednotlivé nájazdy na opornom múre motorovými vozidlami s výnimkou obyvateľov, ktorí tam priamo bývajú.

Opýtali sme sa preto primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka aké opatrenia mestská samospráva prijala. „Časť „hladového“ múra sa za posledné obdobie vplyvom poveternostných podmienok a veku veľmi zhoršila. Na základe toho sme kontaktovali statika a zároveň projektanta, ktorí v súčasnej dobe pracujú na odbornom stanovisku a samozrejme aj na projekte okamžitej opravy vhodným technologickým postupom. Opravy úseku oporného múru na Zimnej ulici, ktorý je evidentne narušený a vozovka pod ním je momentálne až do odvolania uzavretá je prioritou, nakoľko súvisí aj s rekonštrukciou Zimnej ulice, ktorá bude prebiehať v tomto roku. Je nevyhnutné zabezpečiť túto opravu, aby projekt Zimnej ulice mohol byť uskutočnený v celom rozsahu. O záveroch, tiež ďalších postupoch budeme obyvateľov včas informovať,“ uviedol primátor Dobšinej a dodal, že oporné múry ako súčasť historického dedičstva hodlá mesto zachovať a v rámci možností postupne zveľaďovať.

Text & foto: J. Karika

Translate »