Aktuality

Mesto Dobšiná prijalo opatrenia proti šíreniu koronavírusu

 

Mesto Dobšiná robí maximum preto, aby nový vírus u nás nemal vhodné podmienky na výskyt. Na základe odporúčania sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 09.03.2020 prikazujem vykonať tieto opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19: Mesto Dobšiná ruší organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti Mesta Dobšiná. Taktiež spoločnosť Bot.media chcela pomôcť štátu riešiť nedostupnosť a preťaženosť kontaktných centier určených na poskytovanie informácií o novom koronavíruse a tak vyvinula jedinečnú aplikáciu. Nástroj nám tvorcovia poskytli zadarmo bez nároku na akúkoľvek odmenu. Pre jeho implementáciu na web sme prostredníctvom nášho webmastera Juraja Kariku vložili skript do stránky nášho zdrojového kódu, kde odteraz môžete všetci využiť služby aplikácie priamo na našej oficiálnej stránke Mesta Dobšiná www.dobsina.sk a stránke Občianskych internetových novín www.mestodobsina.sk . Nástroj obsahuje sebadiagnostiku, prevenciu, mýty a podporu priamo v pravom dolnom rohu stránky.

a) Mesto Dobšiná ruší podujatia v materských školách, Centre voľného času, Základnej umeleckej škole, sále Kultúrneho domu, v zasadacích miestnostiach Mestského úradu a hromadné podujatia, ktoré sú organizované mestskými organizáciami do odvolania
b) ruší každoročnú oslavu Dňa učiteľov
c) vylučuje verejnosť zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva do odvolania
d) nariaďuje zamedzenie voľného pohybu osôb po chodbách a kanceláriách Mestského úradu. V podateľni (č. dv. 7) si občania vybavia potrebné záležitosti telefonicky, e – mailom a elektronickou komunikáciou. Pokiaľ je nutná osobná návšteva priestorov Mestského úradu, občania budú vstupovať do priestorov v maximálnom počte 1 občan/kancelária.
e) ruší všetky športové podujatia v pôsobnosti Mesta Dobšiná
f) ruší všetky plánované jednodenné a viacdenné školenia a pracovné cesty zamestnancov Mestského úradu
g) prikazuje prijať opatrenia, aby opatrovateľky, ktoré sú zamestnancami Mesta Dobšiná, nechodili s klientami na vyšetrenia do zdravotníckych zariadení pokiaľ to nie je nevyhnutné. Pri zlom zdravotnom stave volať Rýchlu zdravotnú pomoc. Odporúčame upovedomiť klientov, aby starších ľudí navštevoval len jeden a ten istý rodinný príslušník
h) zvyšujú sa preventívne hygienické opatrenia. Mení sa pracovná doba upratovačiek a zvyšuje sa frekvencia dezinfekcie kľučiek, sociálnych zariadení a pod.
i) prikazuje informovať občanov, ktorí si prenajali priestory v Kultúrnom dome o obmedzení hromadného podujatia, pri ktorom by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
j) Mesto Dobšiná a zamestnanci mesta Dobšiná nebudú poskytovať žiadnu súčinnosť pri zabezpečovaní verejných podujatí organizovaných právnickými a fyzickými osobami na území mesta Dobšiná do odvolania
k) Uzatvára Mestskú knižnicu od pondelka 16.03.2020 po dobu dvoch týždňov

Zároveň Vám oznamujeme, že Ústredný krízový štáb prijal dňa 12.03.2020 nasledovné opatrenia:

 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia
 • zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná
 • obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania
 • zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov)
 • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
 • obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu
 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier
 • naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
 • hotely a reštaurácie budú otvorené

Ján Slovák primátor mesta Dobšiná

Translate »