Aktuality

Krízový štáb: Momentálne je najhoršia situácia aká tu kedy bola

 

Krízový štáb mesta Dobšiná sa zišiel aj vo štvrtok 04.03.2021. Dôvodom bola akútne sa zhoršujúca pandemická situácia v našom meste, ale aj celom okrese. Ako v úvode informoval primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák, len za posledný 8. kalendárny týždeň pribudlo v Dobšinej 81 pozitívnych prípadov Covid-19. V okrese Rožňava bolo v uplynulom týždni identifikovaných 303 prípadov Covid-19 antigénovými testami a 119 pozitívnych PCR testami. Do karantény len v danom týždni bolo v okrese umiestnených 850 ľudí. To je podľa slov primátora Dobšinej, Jána Slováka najhoršia situácia aká tu doteraz bola jednak v našom meste, ale aj okrese a stále sa zhoršuje. To potvrdzujú aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré do odvolania zostávajú zavreté a výuka bude prebiehať iba dištančnou formou.

Aj z týchto dôvodov sa vedenie Mesta Dobšiná rozhodlo okrem pravidelnej dezinfekcie verených priestranstiev zaobstarať ochranné prostriedky – respirátory triedy FFP 2 pre všetkých seniorov nad 65 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v Dobšinej. Každý senior dostane do schránky 2 ks respirátorov spolu s odporúčaniami, ako predchádzať šíreniu ochorenia COVID-19. Respirátory pre 648 seniorov budú doručované v týchto dňoch zamestnancami mesta Dobšiná. I takto sa snaží Mesto Dobšiná eliminovať nepriaznivú situáciu v našom okrese, v našom meste. Zároveň vedenie mesta apeluje na seniorov, ťažko zdravotne postihnutých a ich rodinných príslušníkov, aby dodržiavali hodiny na nakupovanie určené práve im, teda v pracovných dňoch od 09:00 hod. do 11:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu mesto odporúča všetkým obyvateľom, aby sa zdržali nakupovania mimo naše mesto.

Primátor mesta Dobšiná informoval aj o hliadkovej činnosti v našom meste. Tú v súčasnej dobe prevádza Mestská polícia a Polícia SR. Z dôvodu posilnenia hliadkovej činnosti oslovilo Mesto Dobšiná aj Ozbrojené sily SR s požiadavkou o pridelenie ich príslušníkov do nášho mesta. Ako upresnil primátor, Ján Slovák: „Tak by sa mohli vytvoriť zmiešané hliadkové zložky pozostávajúce z príslušníkov Mestskej polície v Dobšinej a príslušníkov Ozbrojených síl SR. Naša Mestská polícia by bola posilnená o vojakov a vzniklo by viac hliadok, ktoré by boli personálne schopné pokryť hliadkovou a kontrolnou činnosťou naraz väčšie územie.“ O možnom pridelení príslušníkov rozhodnú OS SR v najbližších dňoch.

MUDr. Ingrid Gallová, pediatrička v Dobšinej upozornila krízový štáb mesta na fakt, že mnohí rodičia podceňujú skutočnosť, že ochorenie Covid-19 sa čoraz častejšie, možno aj kvôli mutáciám vyskytuje u detí v Dobšinej. Krízový štáb mesta preto apeluje na rodičov detí, aby aj napriek ťažkej situácii dohliadli na to, aby sa deti nezdržiavali v skupinách a aj u nich dbali na adekvátne ochranné prostriedky. Tiež odporúča obyvateľom, by dodržiavali zákaz vychádzania a apeluje na zníženie mobility obyvateľov s opúšťaním domovov iba podľa platných výnimiek a to v nutných prípadoch. Pozitívne testovaných obyvateľov a ich kontaktné osoby Mesto Dobšiná vyzýva na striktné dodržiavanie karanténnych opatrení s cieľom ochrany svojho okolia. Súbežne všetkých obyvateľov mesta žiada, aby pri nutnom opúšťaní domovov splnili všetky ochranné nariadenia a u cieľových osôb, aby bola splnená povinnosť mať certifikát z testovania nie starší ako 7 dní, na čo budú dohliadať všetky poriadkové zložky. V prípade nutnosti nech obyvatelia na vychádzky po splnení všetkých nariadení využijú jednotlivo okolitú prírodu a nie ulice mesta.  V prípade pretrvávania, či nebodaj zhoršenia situácie je totiž reálnou možnosťou aj oblastné testovanie obyvateľov v jednotlivých častiach mesta.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »