Aktuality

Komunitné centrum mesta Dobšiná znovu otvorené

 

Mesto Dobšiná od júna 2020 obnovilo prevádzku komunitného centra a zabezpečuje pre občanov mesta sociálnu službu v súlade s §24 d zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov/ďalej zákon/ a podmienkami Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Komunitné centrum sa nachádza v novo zrekonštruovaných bezbariérových priestoroch Mesta Dobšiná, na ulici Nová č.d. 851. Je to spoločný priestor prístupný pre celú komunitu, t.j. pre všetkých obyvateľov mesta Dobšiná s cieľom pomôcť a zlepšiť kvalitu života obyvateľom mesta.

Komunitné centrum poskytuje : základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených povinností, pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie klientov, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme klienta. Ďalej poskytuje pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy, vykonáva preventívne aktivity a zabezpečuje záujmovú činnosť pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta.

Otváracie hodiny Komunitného centra Dobšiná

Pondelok 08:30 – 11:30 12:30 – 15:30
Utorok 08:30 – 11:30 12:30 – 15:30
Streda 08:30 – 11:30 12:30 – 15:30
Štvrtok 08:30 – 11:30 12:30 – 15:30
Piatok 08:30 – 11:30 12:30 – 15:30

Adresa
Komunitné centrum Dobšiná
Nová 851
049 25 Dobšiná
Tel. kontakt: 058/4431028
email: kcdobsina2020@gmail.com

Zamestnanci
Ing. Mgr. Zuzana Majorosová – odborný garant KC
Bc. Zuzana Bussányiová – odborný pracovník KC
Erika Červenáková – pracovník KC

Translate »