J. Slovák: Skúsme ťahať za jeden povraz

 

Vážení občania, znovu nám ubehol ďalší rok a v závere Silvestra sme privítali ten nový. Všetci si určite stále prajeme, aby ten nový bol lepší, ako starý. Lepší, krajší, úspešnejší a hlavne nech nám slúži zdravie a nech s nami svorne kráča šťastie a láska. Silvestrovská noc je stále plná prianí a predsavzatí, ktorými sa snažíme byť inými, lepšími, ale častokrát chceme dokončiť to začaté či napraviť to „pokazené“. Prajem všetkým vám, aby sa priania plnili a vaše dni obklopoval len úspech, radosť, šťastie a samozrejme to najpotrebnejšie, a to je určite zdravie.  Nech je nový rok aj Božím požehnaním plný lásky, porozumenia, pochopenia a tolerancie.

Rok 2019 nech je aj ďalším potrebným krokom v napredovaní nášho mesta Dobšiná. Čaká nás dlho očakávaná oprava ulíc Novej a SNP. Pevne verím, že sa nám podarí zabezpečiť financovanie opráv aj ďalších ulíc, ktoré to neodkladne potrebujú. Projekt zníženia energetickej náročnosti kultúrneho domu nám po dokončení bude šetriť financie na energie, ktoré sú v rozpočte mesta nemalé. Dobudovaním materskej škôlky na ulici P.J. Šafárika urobíme ďalší krok v oblasti školstva, vzdelanosti, ale aj tej sociálnej. Dokončenie viacúčelového ihriska na sídlisku Rozkvet a revitalizácie parku na ulici SNP s detským dopravným ihriskom bude slúžiť k školským, či voľno časovým aktivitám našich detí, mládeže, ale určite si radi zašportujú aj dospelí. V roku 2019 je naplánované aj dokončenie výstavby štandardných mestských nájomných bytov pri futbalovom ihrisku, na ktoré už netrpezlivo čakajú záujemcovia, ktorých je oveľa viac ako bytov. Do budúcna bude možno na zváženie v prípade záujmu pokračovať v tejto výstavbe, no to ukáže až čas a možnosti mesta.

Pevne verím, že sa nám v tomto roku podarí upraviť aj naše námestie s navrátením autobusovej zastávky. Opäť máme pred sebou Majstrovstvá Európy Dobšinský kopec, Turičné sviatky, Jánsku vatru a iné. Najdôležitejším projektom 2019 bude určite začatie rekonštrukcie bývalého zdravotného strediska na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorý sme po úspešnom prvom kole načas podali do druhého. Tento projekt nám prinesie veľmi dlho očakávané zlepšenie zdravotnej starostlivosti v našom meste, ale aj v blízkom okolí a to navýšením lekárov. Tento rok bude aj o vytváraní nových pracovných miest, či už prostredníctvom projektov Úradu práce, či našich spoločností podľa podmienok a možností financovania. Vytváranie pracovných možností je jednou z najdôležitejších podmienok k skvalitňovaniu žitia a dvíhania životnej úrovne, no zároveň je to jedna z najťažších úloh, ktoré je potrebné riešiť, najme ak sú naše možnosti veľmi obmedzené. Prebiehajúci banský výskum stále dáva veľkú nádej, že onedlho tu bude práce neúrekom. Osadenie polopodzemných zberných kontajnerov na odpad na území mesta je jedným z najmodernejších riešení odpadového hospodárstva. Okrem šetrenia peňazí nám tento projekt poskytne aj viac miest na parkovanie v časti sídliska Rozkvet.

Máme toho pred sebou veľmi veľa, okrem toho spomenutého aj kopu ďalších vecí, ktoré sú potrebné v rôznych odvetviach. Pre chod mesta je veľmi dôležitý tím ľudí, aby sa všetko zvládalo. Pevne verím, že nové vedenie bude silným tímom tak ako bolo aj to predchádzajúce, pretože len tímová práca nás posúva ďalej. Ako primátor mesta mám v kompetencii aj zostavenie pracovného kolektívu Mestského úradu čo beriem maximálne zodpovedne. Zmeny, ktoré mojim nástupom nastali v predchádzajúcom volebnom období viedli k skvalitneniu a k zefektívneniu práce.  Nakoľko je toho rozrobeného v našom meste veľmi veľa začal som pred rokom uvažovať o pracovníkovi, prednostovi, alebo asistentovi, či pomocníkovi znalom práce v tejto oblasti. Behom roku 2018 sa mi nepodarilo nájsť takéhoto človeka, aj keď som oslovil niekoľko schopných ľudí, či už domácich, alebo z blízkeho okolia. A tak som znovu, ako od začiatku môjho nástupu prácu primátora, ako aj prednostu  vykonával sám, čo sa už pri toľkých projektoch v jednej osobe 100%-ne zvláda veľmi ťažko . Po komunálnych voľbách 2018 sa naskytla príležitosť osloviť bývalého primátora okresného mesta , Pavla Burdigu, s ktorým som štyri roky spolupracoval absolútne bezproblémovo nielen pri riešeniach okresných záležitostí, ale aj nášho mesta. Som veľmi rád, že túto ponuku na prácu prijal a môžem zodpovedne vyhlásiť, že človek s jeho skúsenosťami, politickým zázemím, znalosťou verejnej správy, ako aj jeho poslanectvo vo VÚC bude pre naše mesto veľkým prínosom. Tu mi nedá nespomenúť a zároveň požiadať tých, ktorí majú záľubu v šírení dezinformácii, v osočovaní a v robení záverov na základe ničím nepodložených rečí, že už je po voľbách a je potrebné venovať čas veciam, ktoré majú zmysel  a budú nás posúvať ďalej dopredu.

Vážení Dobšinčania, skúsme ťahať za jeden povraz, pretože len takto to bude fungovať rýchlejšie. Skúsme sa povzniesť nad nezmyselné nezhody. Skúsme si odpustiť úplne nepodstatné žabomyšie vojny. Nedovoľme, aby sa kvôli takýmto „susedským“ nezhodám ničili kamarátstva a končili spolupráce na niečom, čo sme spoločne budovali, či organizovali. Hľadajme spoločne riešenia, zviditeľňujme naše mesto v pozitívnom svetle všade, kde sa to dá. Presviedčajme pesimistov svojim prístupom a svojou prácou, že cesta nášho mesta nie je slepá. Je len na nás všetkých občanoch, aby bol zajtrajšok krajší a lepší.

Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »