Do školských lavíc v Dobšinej zasadlo skoro tisíc žiakov

 

Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch prázdnin vo štvrtok 02. septembra 2021 opäť otvorili a začal sa nový školský rok 2021/2022. V tomto školskom roku bude školy navštevovať na celom Slovensku dovedna 706 825 žiakov. Do školských lavíc zasadne 65 622 prvákov základných škôl. Všetci žiaci sa v tento deň sústredili  na nádvoriach svojich škôl, na ktorých zazneli slávnostné príhovory. V tomto duchu to prebiehalo aj v Dobšinej, kde žiakov privítali riaditelia a učiteľský zbor miestnych škôl, spolu so zástupcami mestskej samosprávy.

Na najpočetnejšej Základnej škole v Dobšinej sa brány otvorili o 9-tej hodine. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy, Mgr. Jaroslava Hutníka a primátora  mesta Dobšiná, Jána Slováka sa do svojich tried odobralo 668 žiakov. V nultom ročníku má škola 62 žiakov a do lavíc v prvom ročníku zasadlo dovedna 105 prvákov. ZŠ v Dobšinej má 33 tried z toho 19 na prvom stupni a 14 tried na druhom stupni.

Podobný priebeh malo otvorenie školského roka 2021/2022 aj na SOŠ techniky a služieb, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), kde školu momentálne navštevuje 158 študentov.

Na Spojenej škole, organizačnej zložke Špeciálna základná škola Dobšiná v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK navštevuje školu 114 študentov a ďalších 47 v odborných učebniach. V Dobšinej sa do škôl pôsobiacich na jej území odobralo dovedna 987 žiakov, ktorým naša redakcia praje veľa úspechov počas celého školského roka. Prinášame vám fotogalériu a termíny školských prázdnin v prehľadnej tabuľke.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »