Kultúra

Do komunitného centra zavítali dobrovoľníčky

 

Dňa 29. marca 2019 popoludní do Komunitného centra zavítala predsedníčka Miestnej organizácie Matice Slovenskej v Dobšinej p. Zlatica Bachňáková a dobrovoľníčka p. Božena Lászlová so zaujímavým knižným materiálom. Pani Zlatka pri príležitosti  Marca – mesiaca knihy priblížila deťom z Komunitného centra významné udalosti zo života Ing. Eugena Ruffínyiho a sprostredkovala jeho životný osud prostredníctvom knihy Jozefa Červínku „ Objaviteľ “.

Po krátkom historickom inkurze významných udalostí z dejín nášho mesta a objavenia Dobšinskej Ľadovej jaskyne naše deti čítali úryvky z knihy a nasledovala beseda. Dobrovoľníčky si na úplný záver zaujímavého popoludnia obliekli rómske kroje a zatancovali si s našimi dievčatami tradičný rómsky tanec.  Za ich návštevu v Komunitnom centre a ich aktívny prístup im aj touto cestou ďakujeme.

Text a foto : PhDr. Eva Mihóková, odborný garant Komunitného centra

Translate »