Aktuality

Dni mesta Dobšiná: Utorok a streda v obrazoch

 

Divadelné predstavenia zahájili Dni mesta Dobšiná

Dni mesta Dobšiná 2019 a XXVII. Dobšinské turíčne sviatky tento rok zahájili divadelné predstavenia v podaní Spišského divadla, ktoré malo v utorok 04.06.2019 o 10:00 pripravený pôvabný rozprávkový príbeh pre deti s názvom „Kráska a netvor“ a o 19:00 toto divadlo odohralo francúzsku situačná komédiu s názvom  „Dámsky krajčír“ v divadelnej sále Kultúrneho domu v Dobšinej. Ako môžete vidieť, návštevnosť podujatí bola vysoká a spokojné publikum odmenilo divadených hercov neraz aj búrlivým potleskom.

Foto: Juraj Karika & Ing. Terézia Tkáčová

XXIV. ročník Behu ulicami mesta Dobšiná 2019

V rámci Dní mesta Dobšiná sa každoročne uskutočňuje aj športové podujatie Beh ulicami mesta. Už 24. ročník sa konal 5. 6. 2019 a zúčastnili sa ho pretekári zo základnej školy Dobšiná, Rejdová, Nižná Slaná a Mlynky – Biele Vody, deti z materských škôl SNP a P. J. Šafárika a žiaci zo Spojenej školy s organizačnou zložkou Gymnázia a Spojenej školy Nová. Podujatia sa zúčastnili aj dobšinskí seniori, členovia Nordic Walking a SZTP Dobšiná. Do kategórie muži a ženy sa žiaľ neprihlásil nikto. Celkovo sa behu zúčastnilo 450 bežcov.

Výsledková listina: Výsledky – Beh ulicami mesta Dobšiná

Foto: Juraj Karika

Výstava ručných prác členiek Klubu dôchodcov

Klub dôchodcov je mestskou organizáciou a v spolupráci s Jednotou dôchodcov zastrešuje a organizuje rôzne podujatia s dôrazom na obyvateľov nášho mesta, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Vo svojej jeseni života si nájdu čas aj na akcie a podujatia akým bola výstava ručných prác, ktorú organizovali 05.06.2019 už po 27. krát v rámci Dní mesta Dobšiná.

Foto: Juraj Karika

Výstava fotografii Ars Sacra

Výstava ARS SACRA nepredstavuje umelecké fotografie. Je prezentáciou tých detailov diel výtvarného a remeselného umenia, či umelecky stvárnených sakrálnych budov, aké si obyčajný divák často nevšimne. Prejde popri nich bez toho, aby si uvedomil, čo vlastne vidí. Na niektorých fotografiách ani nie sú zobrazené náboženské motívy. Nútia však k zamysleniu nad zámerom ich vzniku či motiváciou tvorcu. Bolo jeho cieľom len dôsledné splnenie požiadaviek objednávateľa a úzkostlivé dodržanie písaných a nepísaných pravidiel sakrálneho umenia? Alebo tvorca pridal aj niečo navyše, a to z vlastného presvedčenia, hlbokej viery či citového vzťahu k svojmu dielu? Odpovede na tieto otázky ponechávame na divákov. Nech sami zistia, ako na nich jednotlivé fotografie pôsobia, aké spomienky, pocity a myšlienky v nich vyvolávajú.

Autor výstavy, Schermann Ákos žije v Budapšeti. Rodinne je zviazaný s Dobšinou, odkiaľ pochádzala jeho matka. Fotografuje už od mladého veku. Dvadsať rokov sa fotografovaniu venoval aj profesionálne. Väčšina fotografií vznikla ako súčasť autorovej práce so zbierkami evanjelickej cirkvi a. v. v Maďarsku, ostatné pochádzajú z jeho ciest od Sicílie po Nórsko. Po prezentácii a otvorení výstavy sa návštevníci spolu s autorom vybrali do miestneho evanjelického chrámu Božieho v Dobšinej, kde ich ochotne previedol Mgr. Radovan Gdovin. Výstavu si možno pozrieť do 14. júna 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Dobšinej a prinášame vám z nej fotografie a video z jej otvorenia.

Foto & video: Juraj Karika

Otváranie studničiek

K obdobiu nástupu jari sa viaže mnoho prastarých zvyklostí. Otváranie studničiek je jednou zo starých slovanských predkresťanských obyčají v období Turíc. Na Turíce sa spájajú obrazy a významy pochádzajúce z kresťanstva so starými symbolmi z obdobia predkresťanskej viery. U nás je tento sviatok okrem jeho cirkevného významu spojený najmä s otváraním studničiek a so sadením májov. Možno povedať, že predstavoval posledné vydýchnutie pred letnými prácami na roli a lúkach, kvôli ktorým sa hospodár nemohol zastaviť až do jesene. Chotár, v ktorom by studničky nevyčistili, by bol podľa prastarých predstáv postihnutý nedostatkom vlahy. Tiež sa hovorilo, že človek, ktorý otvorí aspoň jednu studničku, bude počas nasledujúceho roka zdravý a zbavený bolestí hlavy. Overiť si tieto tvrdenia bolo možné v stredu 05.06.2019 na Otváraní studničiek v Lányiho Hute.

Foto: Ing. Terézia Tkáčová

Translate »