Aktuality

Dni mesta Dobšiná 2019: Turíčna nedeľa v znamení tradícií

 

Turíčna nedeľa sa niesla v znamení tradícií a poznávania histórie nášho mesta. Oslavy tohto sviatku začali už o pol deviatej pred baníckym domom, kde sa zišli baníci bratstva Bruderschaft, ale aj obyvatelia a návštevníci nášho mesta, ktorí sa tiež zúčastnili služieb Božích. Od baníckeho domu pokračoval sprievod na čele s dychovou hudbou mesta Dobšiná naprieč námestím a hlavnou ulicou SNP. Na Zimnej ulici sa sprievod rozdelil pričom evanjelickí veriaci išli na slávnostné služby Božie do evanjelického kostola a katolícki sa zúčastnili na slávnostnej omši v katolíckom kostole.

Po službách Božích a odhalení pamätnej tabule na pamiatku 112 zavraždeným dobšinčanom, sprievod z evanjelického kostola pokračoval ku Rímskokatolíckemu kostolu, kde sa znovu stretli všetci baníci oboch vierovyznaní. Mestom sprievod pokračovali k monolitu, pamätníku baníctva a tiež k pomníku v miestnom parku na ulici SNP, kde primátor mesta, Ján Slovák a predseda baníckeho združenie, Ing. Michal Neubauer vzdali úctu padlým hrdinom. Následne sa za tónov dychovej hudby prítomní presunuli na Námestie baníkov, kde zazneli slávnostné príhovory a básne.

Na slávnostnom zavŕšení Dní mesta Dobšiná 2019 v centre mesta boli ocenení aj štyria baníci miestneho baníckeho združenia Bruderschaft, ktoré oslávilo svoje 335 výročie založenia a dodnes uchováva banícke tradície, pričom sú úzko späté s históriou a samotnou identitou mesta. Ocenení z príležitosti Turíc 2019 za záslužnú prácu v združení primátorom mesta, Jánom Slovákom boli: František Novotný, Ladislav Jendrál, Anton Bukovinský a Tibor Harmatha. Všetci ocenení dostali pamätný list primátora a darčekový kôš. Celý priebeh Turíčnej nedele 2019 vám prinášame vo veľkej fotogalérií rozdelenej do blokov.

Text & foto: Juraj Karika

Zhromaždenie pred baníckym domom a sprievod mestom

Slávnostné služby Božie a odhalenie pamätnej tabule na pamiatku 112 zavraždeným dobšinčanom

Položenie vencov k pamätníku baníctva a pomníku na Ul. SNP

Ocenenie baníkov a vystúpenia speváckych zborov

Translate »