Aktuality

Demografické údaje mesta Dobšiná za rok 2020

 

Zaujímajú vás aktuálne demografické údaje o našom meste platné k 31.12.2020? Tento príspevok je preto šitý priamo pre vás! Začnime tým, že celkový počet občanov mesta je momentálne 5 143, z čoho  mužov je 2 584 a 2 559 žien. Vekové rozloženie Dobšinej je nasledovné: 0 – 3 roky – 362, 4 – 5 rokov – 170, 6 – 15 rokov – 777, 16 – 17 rokov – 157, 18 – 62 rokov – 2 927, nad 62 rokov – 750.

V roku 2020 sa narodilo 96 detí, z toho 45 chlapcov a 51 dievčat. Zomrelo 52 občanov, k trvalému pobytu sa prihlásilo 28 občanov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 51 občanov nášho mesta. V rámci mesta zmenilo trvalý pobyt 187 občanov. V minulom roku bolo našimi občanmi uzavretých 26 sobášov, 4 páry sa rozviedli.

Rodičia dali deťom aj menej tradičné mená, napr. Loriána, Maruška, Lukrécia, Leila, či Jonáš, Oskar, Leon, Lukas.  Prvým novorodeným občanom nášho mesta v roku 2021 je Dárius Gunár, ktorý sa narodil 01. januára 2021 v rožňavskej pôrodnici.

Spracovala:  Mgr. Eva Dovalovská, foto: JK

Translate »