Činnosť v Centre voľného času Dobšiná v novom školskom roku

 

Výchovno–vzdelávacia činnosť v centre voľného času prebieha ako pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra, príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, výletov a pod., zameraných na rozvoj vedomostí a zručností a prázdninová činnosť atď.

V školskom roku 2019/2020 sme v rámci pravidelnej činnosti zriadili 27 záujmových útvarov (krúžkov), v ktorých máme zapísaných 327 členov. Snažili sme sa o čo najširšie spektrum ponuky a to v oblasti jazykov, informatiky, športu, tanečné krúžky, kreatívne krúžky, varenie, pečenie, starostlivosť o zvieratká, krúžok pre mamičky s deťmi atď. V dopoludňajších a večerných hodinách sa venujeme dospelým a dôchodcom.

V rámci príležitostnej činnosti organizujeme v priemere 60 akcií, ako sú akadémie, športové podujatia, výstavy, súťaže, výlety, turistiky a mnoho ďalších, na ktorých sa zúčastňujú členovia krúžkov, ale aj široká verejnosť. Aj v novom školskom roku máme naplánovaných mnoho akcií a budeme sa tešiť, keď nám obyvatelia mesta zachovajú svoju priazeň a zúčastnia sa našich podujatí.

Počas prázdnin sme zorganizovali jeden pobytový tábor v krásnom prostredí Spiša a 4 turnusy prímestských letných táborov. Pre deti bolo pripravených množstvo športových aktivít a celodenných výletov. Navštívili sme ZOO a Dinopark v Košiciach, Experiment galériu v Spišskej Novej Vsi a  kaštieľ v Žehre. Zorganizovali sme tiež turistiku v Slovenskom krase, navštívili sme Silickú ľadnicu a Gombaseckú jaskyňu. Na ďalšom výlete sa deti dosýta vyhrali v detskej herni Alex park v Spišskej Novej Vsi. Krásy nášho Slovenského raja deti spoznávali pri návšteve Ekocentra Dedinky, Stratenského kaňonu a náučného chodníka Mokrade Hnilca. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú a hlavne rodičom, že umožnia deťom zmysluplne tráviť voľný čas a niečo nové sa naučiť.

Ing. Mária Rybárová

Translate »