Aktuality

Bezplatné Wi-Fi priniesol do Dobšinej európsky projekt

 

Iniciatíva projektu WiFi4EU, za ktorou stojí Európska komisia podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia, či múzeá v obciach pomocou bezplatných hotspotov (prístupových bodov bezdrôtového pripojenia) po celej Európe. Aj na Slovensku sa mohli mestá a obce uchádzať o grant 15 000 € na zriadenie bezplatného pripojenia na verejných priestranstvách, či budovách pre občanov, kde sa predkladania žiadostí registráciou zapojilo aj Mesto Dobšiná, ktoré bolo v žiadosti o príspevok úspešné. V septembri 2019 doručila Výkonná agentúra pre inovácie a siete dohodu o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) WiFiEU, ktorú Mesto Dobšiná ako jeden z vybraných uchádzačov podpísalo.

Čo tento projekt prináša samotným občanom? Na to sme sa spýtali webmastera Mesta Dobšiná, Juraja Kariku. „V dnešnej technickej dobe má asi každý smartfón, tablet, alebo notebook. To všetko sú zariadenia, ktoré sú ľahko prenosné a kedykoľvek sa s nimi vieme pripojiť prostredníctvom Wi-Fi na internet a vyhľadať si informácie. Pripojenie dnes potrebujeme pri hľadaní si zamestnania, u študentov pri projektoch do škôl a mladí ľudia dnes komunikujú rýchlo zásadne cez sociálne siete. O to viac sa prístup na internet stal potrebným počas pandémie. Aj nové občianske preukazy sú vydávané s čipom práve pre vítanú online komunikáciu občanov so štátnymi inštitúciami, ale aj našim mestom.

Poukaz WiFi4EU na 15 000€ , ktoré získalo Mesto Dobšiná predstavuje jednorazovú platbu určenú na pokrytie nákladov na zariadenia a inštaláciu hotspotov Wi-Fi, ktorých nájdeme v našom meste celkovo 9 a umiestnené sú na uliciach pri kamerovom systéme Mestskej polície a budovách Mestského úradu a kultúrneho domu. Tieto hotspoty, ktoré sú pomenované rovnomenne (Wifi4EU) umožňujú obyvateľom priniesť pripojenie k internetu bez toho, aby si míňali čo i len cent z vlastnej peňaženky za prenesené dáta.

Moderné služby sa tak stali dostupnejšími skutočne pre všetkých. Presne to všetko prináša aj k nám projekt WiFiEU, o ktorý sme sa usilovali a boli sme úspešní,“ dodal J. Karika. Našim obyvateľom preto budeme môcť priniesť skutočne bezplatné pripojenie k internetu kedykoľvek na vybraných verejných priestranstvách, či budovách vo vlastníctve Mesta Dobšiná. Tento projekt garantuje minimálne trojročnú bezplatnú prevádzku spustených sietí v Dobšinej. Siete Wi-Fi používateľom poskytujú kvalitné pripojenie s najrýchlejším hromadným typom pripojenia v našom regióne.

„Tento projekt je financovaný Európskou úniou“
„Informácie uvedené v tomto článku vyjadrujú iba názor autora a agentúra nie je zodpovedná za prípadné použitie informácií obsiahnutých v takomto oznámení.“

 

Redakcia Dobšinských novín 

Translate »